Josef Šíma Prof. Ing. Josef Šíma, Ph.D.
Rektor vysoké školy CEVRO Institut

Vážení a milí přátelé,

vysoká škola CEVRO Institut se posouvá ze stádia zrodu do etapy dynamického růstu. Má akreditovány bakalářské i navazující magisterské obory se zaměřením na právní a sociální vědy, v rámci nichž se studentům dostává vzdělání v právních disciplínách, politologiii, ekonomii, sociologii, politické filosofii i moderních metodách řízení či marketingu. Na předměty praktické navazují předměty teoretičtější. Studentům nabízíme řadu předmětů volitelných, rozjíždíme programy zahraničních studentských pobytů, na školu přijíždějí zahraniční přednášející. Zkrátka, podařilo se vytvořit nezbytné prostředí pro dosažení cíle, jež spojuje veškerou akademickou obec školy – nabízet elitního vzdělání v „rodinném prostředí“, které je na trhu se vzděláním velmi vzácným zbožím. To vše v krásném prostředí historické budovy bývalé Měšťanské besedy v samém centru Prahy.

Máme ve svém týmu elitní profesory, řadu docentů a odborných asistentů. Jak škola roste, přicházejí další kvalitní lidé, kteří rozšiřují spektrum pohledů a nabízených předmětů.

Máme také několik prvních skupin absolventů, z nichž mnozí nám určitě udělají dobrou reklamu.

Soukromá vysoká škola CEVRO Institut nechce být pouze anonymním velkoproducentem podřadných diplomů. Jsme školou, která chce být jiná, mimořádná. Jsme pyšní na to, že jsme školou soukromou. Našim studentům za jejich peníze dodáváme kvalitní produkt. Jsme pyšní, že nabízíme širokou paletu zajímavých předmětů a součástí našeho vzdělání je akcent na svobodu, trhy a vládu práva.

Váš rektor,
Josef Šíma


CEVRO Institut je soukromá vysoká škola, jejíž činnost se řídí zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách.

Studijní programy realizované na vysoké škole CEVRO Institut podléhají akreditaci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

V současné době je možné přihlásit se k bakalářskému a magisterskému studiu níže uvedených akreditovaných studijních programů:
 

Kód programu Studijní program Kód oboru Obor Stupeň studia Forma
B6804 Právní specializace 6804R022 Veřejná správa Bc. Prezenční a kombinovaná
B6804 Právní specializace 6804R035 Právo v obchodních vztazích Bc. Prezenční a kombinovaná
B6701 Politologie 6701R011 Politologie a mezinárodní vztahy Bc. Prezenční a kombinovaná
B6202 Hospodářská politika a správa 6202R025 Hospodářská politika Bc. Prezenční a kombinovaná  
N6807 Veřejná správa 6202T056 Veřejná správa nMgr. Prezenční a kombinovaná
N6701 Politologie 6701T008 Politologie nMgr. Prezenční a kombinovaná
N6812 Soukromoprávní studia 6804T039 Obchodněprávní vztahy nMgr. Prezenční a kombinovaná
N6807 Veřejná správa 6806T018 Bezpečnostní studia nMgr. Prezenční a kombinovan
  • Bakalářské studium trvá tři roky a magisterské studium trvá dva roky. Studium je zakončeno státní závěrečnou zkouškou, jejíž součástí je obhajoba bakalářské práce. V případě navazujícího magisterského oboru se jedná o obhajobu diplomové práce.
  • Úspěšným absolventům vysoká škola uděluje titul bakalář (Bc.), resp. titul magistr (Mgr.).
  • Vysoká škola CEVRO Institut má právní formu obecně prospěšné společnosti, která byla založena 29. června 2006. Do rejstříku obecně prospěšných společností byla Městským soudem v Praze zapsána dne 11. září 2006.
  • Zakladatelem CEVRO Institut, o.p.s. je občanské sdružení CEVRO – Liberálně-konzervativní akademie (www.cevro.cz)