Ekonomie – Hospodářská politika

V rámci studia oboru získáte:

 • Kvalitní znalosti ekonomie s důrazem na jejich praktické použití
 • Schopnost kriticky myslet a tvořit si vlastní názory na ekonomické dění u nás i ve světě
 • Výborné a široké pracovní uplatnění (viz níže)
 • Vynikající kontakty (z byznysu, veřejné správy, akademické i politické sféry)
 • Špičkové vyučující (respektovaní ekonomové, autoři mnoha ekonomických publikací, úspěšní poradci, podnikatelé, významné mezinárodní osobnosti z oblasti ekonomie)
 • Angličtinu zakončenou mezinárodním certifikátem
 • Stáže v renomovaných společnostech
 • Stipendijní pobyty na partnerských zahraničních univerzitách


Co požadujeme:


Hlavní pilíře studia:

 • Ekonomie
 • Hospodářská politika
 • Management a řízení lidských zdrojů
 • Peníze, banky a finanční trhy
 • Právo a právní systém v ČR
 • Podniková ekonomika a podnikové finance
 • Český politický systém a politologie
 • Hospodaření obcí a krajů
 • Veřejnoprávní úprava podnikání
 • Účetnictví
 • Jazykové kurzy

Uplatnění:

 • Realizace vlastních podnikatelských projektů (absolventi jsou připraveni samostatně řídit a vést vlastní ekonomický subjekt)
 • Ekonomické pozice v privátní i veřejné sféře

Roman Vuchtrl a Pavel Nicolas Samčenko
(absolventi gymnázia Open Gate)

Před příchodem na vysokou školu CEVRO Institut jsme studovali na elitním osmiletém gymnáziu Open Gate v Babicích u Prahy. Vzhledem k tomu, že Open Gate byla první česká škola, která dostala akreditaci na IB (international baccalaureate) jsme zvyklí na velice vysokou úroveň vzdělávání. Od kvinty (první ročník střední školy) jsme měli veškeré předměty, až na mateřský jazyk, v anglickém jazyce. Vysoká škola CEVRO Institut má s Open Gate mnoho společného. Je to malá škola s velice přátelskou atmosférou, individuálním přístupem a rozmanitým výběrem předmětů; mnoho z nich je vyučováno v anglickém jazyce. V tomto zimním semestru se chystáme vycestovat přes program Erasmus na prestižní spřátelené university ve Švédsku a Velké Británii.“
 


 

Garant oboru a vyučující:


Prof. Ing. Josef Šíma, Ph.D.
ekonom, garant oboru a rektor vysoké školy CEVRO Institut

 

Prof. Ing. Alena Zemplinerová, CSc.
specialistka na oblast podnikání, státní zásahy do ekonomiky a inovační aktivity podniků

 

Doc. JUDr. PhDr. Ilona Bažantová, CSc.
specialistka na vztahy mezi politikou a hospodářstvím

Doc. Jiří Schwarz, CSc.
Specialista na ekonomickou teorii politiky, bývalý úspěšný děkan Národohospodářské fakulty VŠE a člen Národní ekonomické rady vlády (NERV)

 

Mgr. Ing. Pavol Minárik, Ph.D.
ekonom, vedoucí katedry ekonomie a managementu

 

RNDr. Petr Nečas
bývalý předseda vlády ČR, expert na hospodářskou a sociální politiku


Studijní plány


Státní bakalářská zkouška


Partneři oboru:

 • věhlasná americká nadace Foundation for Economic Education studentům pomáhá s realizací zahraničních stáží, její specialisté se podílejí na výuce.

FEE 

 IREF Europe