Hospodářská politika

 

 

Studujte ekonomii – hospodářskou politiku u jedinečného týmu lidí, složeného z akademiků, tvůrců hospodářských strategií a úspěšných bussinesmanů!

Získejte vynikající kontakty a skvělé uplatnění na pozicích investičních poradců, soukromých podnikatelů, či ekonomických analytiků v bankách a domácích i nadnárodních firmách!

U nás studují úspěšní podnikatelé, ekonomičtí analytici, redaktoři prestižních ekonomických médií či investiční poradci.

Karina Fraňková
(absolventka CEVRO Institutu a redaktorka magazínu Forbes)
Díky lidem, které jsem potkala na CEVRO Institutu, mám zajímavou práci a cestuji po celém světě.“

Charakteristika studia

Obor je unikátní kombinací ekonomických, společenskovědních a manažersky zaměřených kursů. Součástí výuky jsou jazykové kursy s možností zakončení certifikátem (např. obchodní angličtina), odborné stáže, stipendijní pobyty na zahraničních univerzitách a letní školy se zahraničními partnery. S tematickými přednáškami na půdě školy pravidelně vystupují významné osobnosti. V minulosti např.: Richard Sulík (ex-předseda Národní rady SR), Bjørn Lomborg (významný světový myslitel, časopisem TIME zařazen mezi 100 nejvlivnějších lidí světa), Lars S. Christensen (zakladatel a CEO dánské SAXO Bank), Mojmír Hampl (víceguvernér ČNB) a další… Řada dalších hostů ze světa podnikání se studenty oboru diskutuje v Ekonomickém klubu CEVRO Institutu.


Roman Vuchtrl a Pavel Nicolas Samčenko
(absolventi gymnázia Open Gate)

Před příchodem na vysokou školu CEVRO Institut jsme studovali na elitním osmiletém gymnáziu Open Gate v Babicích u Prahy. Vzhledem k tomu, že Open Gate byla první česká škola, která dostala akreditaci na IB (international baccalaureate) jsme zvyklí na velice vysokou úroveň vzdělávání. Od kvinty (první ročník střední školy) jsme měli veškeré předměty, až na mateřský jazyk, v anglickém jazyce. Vysoká škola CEVRO Institut má s Open Gate mnoho společného. Je to malá škola s velice přátelskou atmosférou, individuálním přístupem a rozmanitým výběrem předmětů; mnoho z nich je vyučováno v anglickém jazyce. V tomto zimním semestru se chystáme vycestovat přes program Erasmus na prestižní spřátelené university ve Švédsku a Velké Británii.“
 


 

Uplatnění

  • Naši absolventi jsou velmi dobře připraveni na působení v soukromé i veřejné sféře
  • Naši absolventi jsou připraveni pro navazující magisterské studium zaměřující se na hospodářskou politiku či příbuzné společenskovědní obory na CEVRO Institutu, nebo jiných školách v ČR nebo v zahraničí.

Garant oboru a vybraní vyučující


prof. Ing. Josef Šíma, Ph.D., garant oboru a rektor školy
(odborník na ekonomická a hospodářsko-politická témata)

 

prof. Ing. Alena Zemplinerová, CSc.
(specialistka na oblast podnikání, státní zásahy do ekonomiky a inovační aktivity podniků)

 

doc. JUDr. PhDr. Ilona Bažantová, CSc.
(specialistka na vztahy mezi politikou a hospodářstvím)

 

Mgr. Ing. Pavol Minárik, Ph.D.
(vedoucí katedry KEM, specialista např. na vztahy mezi ekonomií a právem)

dr. Petr Nečas
(bývalý premiér)

Studijní plány

Konkrétní předměty a jména přednášejících najdete ve studijních plánech.


Partneři oboru:

  • věhlasná americká nadace Foundation for Economic Education, která bude pomáhat studentům v oblasti zahraničních stáží a jejíž specialisté se budou podílet na výuce.

FEE

 

 

 

 

 IREF Europe


Hlavní přednosti oboru Hospodářská politika na CEVRO Institutu:

  • široké uplatnění v soukromém i veřejném sektoru
  • porozumění moderním přístupům v hospodářské politice
  • unikátní kombinace praktických a teoretických znalostí z ekonomie, práva a politologie
  • tým elitních pedagogů, renomovaných profesorů i expertů z praxe
  • pestrá nabídka volitelných kurzů a specializací
  • spolupráce s firmami, institucemi veřejné správy i partnerskými školami
  • zahraniční přednášející, známé osobnosti z hospodářské sféry a businessu

Státní bakalářská zkouška