Právní specializace – Veřejná správa

V rámci studia oboru získáte:

 • Prestižní vzdělání pro odborníky ve veřejné správě
 • Perfektní znalost problematiky eGovernementu, krizového a bezpečnostního managementu
 • Výborné a široké pracovní uplatnění (viz níže)
 • Vynikající kontakty (z byznysu, veřejné správy, akademického a politického světa)
 • Špičkové vyučující z praxe (autoři elektronizace VS, členové legislativní rady vlády, právníci, advokáti zastupující subjekty VS, soudci NSS, bývalí ministři, bezpečnostní experti)
 • Angličtinu zakončenou mezinárodním certifikátem
 • Stáže ve vybraných institucích/subjektech veřejné správy
 • Stipendijní pobyty na partnerských zahraničních univerzitách
 • Navazující magisterské studium


Co požadujeme:


Hlavní pilíře studia:

 • Ústavní právo
 • Správní právo
 • Hospodářská politika
 • Diplomacie a etiketa
 • Hospodaření měst a obcí
 • Personální management a řízení lidských zdrojů
 • Politologie
 • Základy občanského a obchodního práva
 • Ekonomie
 • Jazykové kurzy

Uplatnění:

 • Státní správa a samospráva
 • Evropské a mezinárodní instituce
 • Společnosti spolupracující se subjekty veřejné správy
 • Poradenské společnosti
 • Pedagogická činnost na úrovni středních i vysokých škol

Garant oboru a vyučující:

 

Doc. JUDr. Eva Horzinková, Ph.D.
právnička, garant oboru Veřejná správa

 

Prof. JUDr. Dušan Hendrych, CSc.
právník, přední český odborník na správní právo a veřejnou správu

 

Doc. Dr. iur. Harald Christian Scheu, Mag. phil., Ph.D.
právník, odborník na mezinárodní právo, vedoucí katedry veřejného práva a veřejné správy

 

Mgr. Magdaléna Vášáryová
diplomatka, poslankyně NR SR, spolupracovnice VŠ CEVRO Institut

 

JUDr. Tomáš Sokol
přední český advokát

 

Ing. Aleš Kučera
specialista na eGovernment

 

Ing. Jiří Šedivý
armádní generál v záloze, bývalý náčelník Generálního štábu AČR, bezpečnostní expert

 

Ing. Miroslav Štěpán
bývalý generální ředitel Hasičského záchranného sboru ČR


Studijní plány


Státní bakalářská zkouška