Právní specializace – Veřejná správa

Moderní úřad či instituce se neobejdou bez lidí s odbornou kvalifikací. Staňte se profesionálem ve veřejné sféře! Studeujte právní specializaci – veřejnou správu u jedinečného týmu lidí, složeného z akademiků, advokátů, soudců a managerů! Získejte vynikající kontakty a skvělé uplatnění na pozicích starostů, tajemníků, ředitelů odborů, radních či náměstků ministrů.

Charakteristika studia

Základním programovým cílem oboru je předat studentům pojetí veřejné správy jako veřejné služby, vybavit je potřebnými znalostmi, ale především schopností jejich praktické aplikace ve jejich profesním životě. Okruh znalostí je koncipován tak, aby absolvent získal základní, prakticky aplikovatelný přehled o ekonomickém, právním, sociálním a kulturním postavení v kontextu veřejného sektoru. Součástí výuky jsou jazykové kursy s možností zakončení certifikátem, odborné stáže a stipendijní pobyty na zahraničních univerzitách.

Profil absolventa

Absolventi se dobře uplatní ve vyšších řídících funkcích v orgánech státní správy i samosprávy, v konzultačních a poradenských firmách a v celé řadě oblastí veřejného života. Absolventi jsou také velmi dobře připraveni pro navazující magisterské studium zaměřující se na veřejnou správu či příbuzné právní obory na CEVRO Institutu, nebo jiných školách v ČR nebo v zahraničí.

Bc. Iveta Táborská, starostka města Vsetín a absolventka CEVRO Institutu „Pochopit veřejnou správu? To chce vážně vysokou školu. Díky studiu na CEVRO Institutu dnes mohu být v konzultačním týmu pro reformu veřejné správy.“

Studijní plány

Garantem programu a oboru je doc. JUDr. Eva Horzinková, Ph.D., specialistka na správní právo. Na výuce se podílejí vynikající čeští i zahraniční odborníci na právo, sociální vědy a lidé z praxe. Např. prof. JUDr. Dušan Hendrych, CSc (přední český odborník na správní právo a veřejnou správu), doc. Harald Christian Scheu (uznávaný odborník na mezinárodní právo), JUDr. Tomáš Sokol (přední český advokát) či Ing. Aleš Kučera (specialista na eGovernment). Konkrétní předměty a jména přednášejících najdete ve studijních plánech.

 

Státní bakalářská zkouška