Bakalářské studium na vysoké škole CEVRO Institut

V rámci bakalářského studia se studentům nabízí čtyři níže uvedené studijní obory, které jsou všechny uskutečňovány v obou formách studia – prezenčním studiu a kombinovaném studiu.

Bakalářské studium – obory

Bakalářské studium je určeno pro všechny zájemce o právní a společenské vědy včetně ekonomie, které mají velmi dobré praktické uplatnění v profesním životě. Studium je otevřeno všem uchazečům se středoškolským vzděláním, ukončeným maturitou, kteří zároveň splní transparentně stanovené požadavky v rámci přijímacího řízení.