Bakalářské studium na vysoké škole CEVRO Institut

V rámci bakalářského studia se studentům nabízí pět níže uvedených studijních oborů, které jsou všechny uskutečňovány v obou formách studia – prezenčním studiu a kombinovaném studiu.

Studium je určeno pro všechny zájemce o právní a sociální vědy včetně ekonomie, které mají velmi dobré praktické uplatnění v profesním životě. Studium je otevřeno všem uchazečům se středoškolským vzděláním, ukončeným maturitou, kteří zároveň splní transparentně stanovené požadavky v rámci přijímacího řízení.


 Bakalářské studium – programy a obory

Studijní program Studijní obor Forma studia Standardní doba studia Udělovaný titul
Právní specializace Veřejná správa Prezenční
Kombinovaná
3 roky (6 semestrů) Bc.
Právní specializace Právo
v obchodních vztazích
Prezenční
Kombinovaná
3 roky (6 semestrů) Bc.
Politologie Politologie
a mezinárodní vztahy
Prezenční
Kombinovaná
3 roky (6 semestrů) Bc.
Hospodářská politika a správa Hospodářská politika Prezenční
Kombinovaná
3 roky (6 semestrů) Bc.