Katedry

Vysoká škola CEVRO Institut má od 1. ledna 2009 celkem pět kateder, které odrážejí rozvoj jejích vzdělávacích aktivit. Katedry v prvé řadě zajišťují výuku v akreditovaných oborech. Jsou ale také místem pro vědecké a výzkumné aktivity školy, včetně odborné stránky pořádání konferencí a seminářů a publikační činnosti.


Katedry: 

Katedra soukromého práva
vedoucí katedry: Doc. JUDr. Alena Macková, Ph.D.  
Katedra politologie a mezinárodních vztahů
vedoucí katedry: PhDr. Daniel Kunštát, Ph.D.
Katedra ekonomie a managementu
vedoucí katedry: Mgr. Ing. Pavol Minárik, Ph.D.
Katedra veřejného práva a veřejné správy
vedoucí katedry: Doc. Dr. iur. Harald Christian Scheu, Mag. phil., Ph.D.

Vedle kateder zajišťuje výuku i jedno ze specializovaných center školy:

Centrum rozvoje psychosociálních a manažerských aktivit
ředitel centra: PhDr. Jiří Frgal