Katedra politologie a mezinárodních vztahů

Katedra politologie a mezinárodních vztahů má zodpovědnost za studijní program Politologie, v jehož rámci koncepčně, personálně a logisticky zajišťuje akreditovaný bakalářský studijní obor Politologie a mezinárodní vztahy a magisterský studijní obor Politologie. Katedra se také významně podílí na profilaci dalších oborů v rámci celé vysoké školy. KPMV se odborně zaměřuje především na srovnávací politologii, na moderní analýzu politiky, zohledňuje však i další oblasti politologického výzkumu (moderní politickou filosofii, politickou sociologii). Teritoriálně je celé studium zaměřeno především na evropský prostor.

Katedra politologie a mezinárodních vztahů se také od svého vzniku v r. 2006 snaží významně rozšiřovat a prohlubovat svůj badatelský záběr. Z hlediska odborné specializace katedry politologie a mezinárodních vztahů lze hovořit o poměrně široké tematické šíři badatelské a publikační aktivity. Katedra rozvíjí vědeckou činnost zvláště se zaměřením na obecnou politologii a komparativní politologii, s důrazem na některé specifické oblasti výzkumu jako jsou např. volební studia či český politický systém; v rámci mezinárodních vztahů se soustřeďuje zejména na problematiku a teorii mezinárodních vztahů (se zřetelem na bezpečnostní aspekty mezinárodní politiky a transatlantické vztahy), dále pak na dějiny mezinárodní politiky a na otázky současného vývoje Evropy a proces evropské integrace.

Výsledky vědeckého výzkumu členové katedry pravidelně prezentují na domácích i zahraničních konferencích. Katedra politologie a mezinárodních vztahů se také stala pořadatelem celé řady mezinárodních i domácích konferencí. Vědecko-výzkumné a publikační aktivity jednotlivých členů katedry jsou nezřídka podpořeny renomovanými grantovými institucemi (mj. Grantová agentura ČR).

Vedoucí katedry:

  E-mail:
PhDr. Daniel Kunštát, Ph.D.  daniel.kunstat@vsci.cz

Členové katedry:

  E-mail:
Prof. Dr. Miroslav Novák miroslav.novak@vsci.cz
Prof. PhDr. Martin Potůček, CSc. MSc. martin.potucek@vsci.cz
Prof. Miloš Havelka, CSc. milos.havelka@vsci.cz
Prof. Dr. Josef Dolista, Ph.D., Th.D. josef.dolista@vsci.cz
Prof. Ing. Zdeněk Pavlík, DrSc. zdenek.pavlik@vsci.cz
Prof. PhDr. Hynek Jeřábek, CSc. hynek.jerabek@vsci.cz
Prof. PhDr. Bořivoj Hnízdo borivoj.hnizdo@vsci.cz
Doc. PhDr. Zdeněk Kříž, Ph.D. zdenek.kriz@vsci.cz
Doc. PhDr. Markéta Pitrová, Ph.D., externí pedagog marketa.pitrova@vsci.cz
Doc. PhDr. Václav Veber, CSc. vaclav.veber@vsci.cz
Doc. PhDr. Rudolf Kučera, CSc. rudolf.kucera@vsci.cz
Doc. PhDr. Břetislav Fajkus, CSc. bretislav.fajkus@vsci.cz
PhDr. Michal Kořan, Ph.D. michal.koran@vsci.cz
PhDr. Pavel Pšeja, Ph.D. pavel.pseja@vsci.cz
PhDr. Miloš Brunclík, Ph.D milos.brunclik@vsci.cz
Mgr. Ladislav Mrklas, Ph.D. ladislav.mrklas@vsci.cz
MUDr. Roman Joch roman.joch@vsci.cz
PhDr. Kateřina Werkman katerina.werkman@vsci.cz
PhDr. Petr Sokol petr.sokol@vsci.cz
PhDr. Martin Komárek martin.komarek@vsci.cz
PhDr. Marek Ženíšek, Ph.D. marek.zenisek@vsci.cz
PhDr. Martin Jeřábek, Ph.D. martin.jerabek@vsci.cz
PhDr. Jan Jireš, Ph.D. jan.jires@vsci.cz
PhDr. Karel Škácha karel.skacha@vsci.cz
Ing. Marek Buchta, MBA marek.buchta@vsci.cz
Mgr. Karel Svoboda, Ph.D. karel.svoboda@vsci.cz
Mgr. Jiří Kozák jiri.kozak@vsci.cz
Mgr., M.A. Lukáš Novotný, Dr. phil. lukas.novotny@vsci.cz
Mgr. Miroslava Žilková miroslava.zilkova@vsci.cz
JUDr. PhDr. Marek Čejka, Ph.D. marek.cejka@vsci.cz
PhDr. Patricie Gillová patricie.gillova@vsci.cz
Mgr. Zinaida Schevchuk zinaida.schevchuk@vsci.cz
PhDr. Roman Cardal, Ph.D. roman.cardal@vsci.cz
Mgr. Jiří Vinopal, Ph.D. jiri.vinopal@vsci.cz
Mgr. Gabriela Šamanová gabriela.samanova@vsci.cz
Dr. David P. Černý david.cerny@vsci.cz
PhDr. Rudolf Prázný rudolf.prazdny@vsci.cz