Katedra soukromého práva

Vedoucí katedry:

  E-mail:
Mgr. Jakub Kříž, Ph.D.    jakub.kriz@vsci.cz

 

Členové katedry:

  E-mail:
Doc. Dr. Jiří Kašný, Th.D. jiri.kasny@vsci.cz
Doc. JUDr. Alena Macková, Ph.D. alena.mackova@vsci.cz
Doc. JUDr. Ivanka Štenglová ivanka.stenglova@vsci.cz
JUDr. Bohumil Dvořák, Ph.D., LL.M. bohumil.dvorak@vsci.cz
JUDr. Bc. Petra Nováková, Ph.D. petra.novakova@vsci.cz
JUDr. Mgr. Stanislav Sviták stanislav.svitak@vsci.cz
JUDr. Ivo Skalický ivo.skalicky@vsci.cz
Ing. arch. Ondřej Šefců ondrej.sefcu@vsci.cz
Ing. Jaromír Talíř jaromir.talir@vsci.cz
JUDr. Petr Šustek, Ph.D. petr.sustek@vsci.cz
JUDr. Valentina Nedělová valentina.nedelova@vsci.cz
Mgr. Veronika D'Evereux veronika.devereux@vsci.cz
Mgr. Stanislav Hykyš stanislav.hyks@vsci.cz
JUDr. Jana Dohnalová jana.dohnalova@vsci.cz
Mgr. Antonín Kazda, LL.M. antonin.kazda@vsci.cz
JUDr. Martin Kupec, Ph.D. martin.kupec@vsci.cz
JUDr. Mgr. Pavel Seknička, Ph.D. pavel.seknicka@vsci.cz
JUDr. Daniela Šustrová daniela.sustrova@vsci.cz
JUDr. Jana Francová jana.francova@vsci.cz
JUDr. Jindřich Urfus jindrich.urfus@vsci.cz
JUDr. Petr Čech, Ph.D., LL.M. petr.cech@vsci.cz
JUDr. Ing. Renata Korcová renata.korcova@vsci.cz
JUDr. Mgr. Václav Valeš, Ph.D. vaclav.vales@vsci.cz