Politologie

Obor Politologie je určen všem, kdo chtějí hlouběji porozumět fungování politických systémů (zejména v západní a střední Evropě), otázkám demokracie, mezinárodních vztahů, voleb aj., a osvojit si schopnost samostatně analyzovat procesy vnitřní i zahraniční politiky a jejich aplikace v praxi. Získejte znalosti v oboru, který vám přináší opravdovou šíři budoucího uplatnění!

Pojďte studovat politologii u jedinečného týmu, složeného z předních akademiků – lidí, kteří patří ke generaci zakladatelů politologie jako vědy v Česku – ale i praktiků z řad známých diplomatů a zkušených politiků!

Získejte vynikající kontakty a skvělé uplatnění v domácích a zahraničních vládních i nevládních organizacích, aparátech politických stran, v diplomacii, veřejné správě nebo jako politický analytik či komentátor v médiích apod.

U nás studují poslanci, mediální analytici, komentátoři, projektoví a PR manažeři či vedoucí odborů ministerstev.
 

Rey Koranteng
(Absolvent CEVRO Institutu a Moderátor hlavni zpravodajské relace TV NOVA)
„Ke studiu na CEVRO Institutu jsem se rozhodl na základě seznamu přednášejících. Co jméno, to pojem ve svém oboru.
 

Charakteristika studia

Základními specializačními osami oboru Politologie jsou komplexně koncipované kurzy, které nabízejí studentům hlubší vhled do vývoje teoretického zkoumání politiky, mezinárodních vztahů, další výzkum a srovnávání politických systémů, včetně nedemokratických režimů a problematiky tranzice, volební studia a otázky spojené s výzkumem demokracie v teorii a praxi.

Absolventi budou vybaveni širokou škálou znalostí a dovedností. V první řadě se jedná o všeobecný přehled v rámci všech profilových předmětů, tedy pokročilou orientaci ve všech oblastech, které jsou úzce svázány s veřejnou sférou, zejména pak vnitřní i mezinárodní politikou. Absolventi budou schopni analyzovat domácí i mezinárodní politické procesy, včetně schopnosti analyzovat úlohy jednotlivých politických aktérů v rámci těchto procesů.

Celé studium je inspirováno nejmodernějšími požadavky praxe, zejména požadavkem na zásadní samostatnost pracovníků a zároveň jejich schopnost pracovat v týmech a v těchto týmech přijímat nejrůznější role, řadovým členstvím počínaje a řídící funkcí konče. Důraz je také kladen na maximální pracovní flexibilitu každého absolventa. Studentům je také v průběhu studia vštěpována potřeba neustálého vzdělávání a zdokonalování prostřednictvím celoživotního vzdělávání.


Uplatnění

  • Naši absolventi jsou připraveni pro práci na pozicích středních a vyšších manažerů ve státní správě, v evropských a mezinárodních institucích a v diplomacii.
  • Naši absolventi jsou připraveni na práci v médiích (politický komentátor, politický či mediální analytik, redaktor či analyticko-administrativní pracovník redakcí).
  • Naši absolventi jsou připraveni na práci v neziskovém sektoru – na pozicích manažerů, či výzkumných pracovníků v rámci nadací, spolků, think-tanků, vzdělávacích institucí a zájmových či nátlakových skupin.
  • Teoreticky zaměření studenti mohou pokračovat ve studiu v rámci doktorských studijních programů.

Garant oboru a vybraní vyučující 

 

prof. Dr. Miroslav Novák, garant oboru
(přední politolog, který patří ke generaci zakladatelů politologie jako vědy v Česku)

 

prof. Miloš Havelka, CSc.
(významný filosof a sociolog)

 

doc. PhDr. Bořivoj Hnízdo, Ph.D.
(specialista na politickou geografii)

 

PhDr. Daniel Kunštát, Ph.D.
(sociolog, vedoucí katedry KPMV, vědecký pracovník Sociologického ústavu AV ČR)

 

Mgr. Ladislav Mrklas, Ph.D.
(politolog, prorektor CEVRO Institutu)

 

Tomáš Pojar, M.A.
(diplomat, bývalý ředitel Člověka v tísni, prorektor CEVRO Institutu)


Studijní plány

Konkrétní předměty a jména všech přednášejících najdete ve studijních plánech.