Veřejná správa

Magisterský obor Veřejná správa je určen všem, kdo si chtějí hlouběji osvojit znalosti a dovednosti v oblasti výkonu moderní veřejné správy. Proto se výuka zaměřuje především na oblasti správní vědy, práva, veřejného managementu, ale i ekonomie, politologie, sociologie, a psychologie. Takový profil vzdělávání vyšších úředníků veřejné správy je běžný v řadě evropských států a v USA. Staňte se fundovaným pracovníkem ve veřejném sektoru a získejte tak náskok!

Pojďte studovat veřejnou správu u jedinečného týmu složeného z lidí, kteří budovali teoretické základy moderní české veřejné správy, ale také osob, které pocházejí z praxe veřejné sféry a justice!

Získejte vynikající kontakty, kvalitní vzdělání v oblasti veřejné správy a také možnost skvělého uplatnění na nejrůznějších vyšších pozicích v oblasti veřejné sféry!

U nás studují starostové, tajemníci, ředitelů odborů, manažeři, radní či náměstci ministrů.

Bc. Iveta Táborská
(starostka města Vsetín a absolventka CEVRO Institutu)
„Pochopit veřejnou správu? To chce vážně vysokou školu. Díky studiu na CEVRO Institutu dnes mohu být v konzultačním týmu pro reformu veřejné správy.“
 

Charakteristika studia

Profil absolventa oboru veřejná správa vychází na rozdíl od obdobných studijních programů orientovaných převážně na ekonomické a regionální otázky veřejné správy, z obecného zaměření studia na vysoké škole CEVRO Institut, které klade důraz na fungování veřejné správy jako celku, navíc v komparaci s nadnárodním pohledem v evropském a transatlantickém kontextu.

Absolventi oboru získají znalosti o organizaci a činnosti veřejné správy a osvojí si při studiu dovednosti nezbytné pro výkon veřejné správy (služby). Absolventi jsou způsobilí realizovat úkoly veřejné služby. Dokáží hodnotit a postihnout nejzávažnější rysy problému systematickým poznáváním a samostatným studiem odborných informací. Ovládají potřebné správní a řídící úkony zajišťující bezchybné fungování veřejně správních orgánů a institucí.

Celé studium je inspirováno nejmodernějšími požadavky na schopnost samostatně se rozhodovat v mezích pracovní pozice a svěřené pravomoci, jakož i schopnost pracovat v týmech a v nich přijímat nejrůznější role. Důraz při studiu je kladen na osvojení si maximální pracovní flexibility a schopnosti celoživotního vzdělávání.


Uplatnění

  • Naši absolventi mohou pracovat v oblast veřejné správy, v nejširším možném smyslu, tedy v podobě státní správy i samosprávy na úrovni obce, kraje či celého státu. Absolventi se v této sféře uplatní nejen jako vyšší úředníci, ale také jako volení členové samosprávných orgánů.
  • Naši absolventi mohou působit v politických stranách, zejména jejich profesním aparátu. Konkrétně půjde o tajemníky, manažery či jiné zaměstnance kanceláří politických stran včetně stranických centrál.
  • Naši absolventi také najdou své uplatnění v oblasti poradenství a poskytování konzultačních a podpůrných služeb. Absolventi mohou například kvalifikovaně vykonávat funkce asistentů poslanců, senátorů, ministrů a dalších veřejných představitelů.
  • Naši absolventi se také mohou uplatňovat v nejrůznějších institucích, organizacích a orgánech spojených zejména s Evropskou unií a NATO.
  • Teoreticky zaměření studenti mohou pokračovat ve studiu v rámci doktorských studijních programů.

Garant oboru a vybraní vyučující

 

doc. JUDr. Eva Horzinková, Ph.D., garant oboru
(specialistka na správní právo)

 

prof. JUDr. Dušan Hendrych, CSc.
(přední český odborník na správní právo a veřejnou správu)

 

doc. Harald Christian Scheu
(uznávaný odborník na mezinárodní právo)

 

JUDr. PhDr. Karel Šimka, LL.M., Ph.D.
(soudce Nejvyššího správního soudu)

 

JUDr. Tomáš Sokol
(přední český advokát)

 

Ing. Aleš Kučera
(specialista na e-Government)


Studijní plány

Konkrétní předměty a jména všech přednášejících najdete ve studijních plánech.