Pro absolventy

Mezi největší bohatství každé školy patří její absolventi. Právě absolventi a jejich úspěchy nejvíce přispívají k prestiži školy. Vysoká škola CEVRO Institut má dnes již desítky absolventů bakalářské i magisterského studia, ale i studia MPA. Všichni absolventi jsou pravidelně zváni na nejrůznější odborné i společenské akce školy. V roce 2009 také vznikl neformální Absolventský klub CEVRO Institutu (AKCE). Jeho první aktivitou byl kurs rétoriky "Řeč jako otisk prstu" pod vedením Mileny Steinmasslové, který se uskutečnil v srpnu 2010. Klub se také podílel na řadě dalších akcí.

Všichni absolventi jsou nyní zváni na speciální dvoudenní seminář za účasti předních odborníků z oblasti práva, politologie a ekonomie. Seminář se uskuteční 13.-14. dubna 2012. Více o akci se dozvíte zde.