Pro absolventy

Mezi největší bohatství každé školy patří její absolventi. Právě absolventi a jejich úspěchy nejvíce přispívají k prestiži školy. Vysoká škola CEVRO Institut má dnes již desítky absolventů bakalářské i magisterského studia, ale i studia MPA. Všichni absolventi jsou pravidelně zváni na nejrůznější odborné i společenské akce školy. V roce 2009 také vznikl neformální Absolventský klub CEVRO Institutu (AKCE). Jeho první aktivitou byl kurs rétoriky "Řeč jako otisk prstu" pod vedením Mileny Steinmasslové, který se uskutečnil v srpnu 2010. Klub se od té doby pravidelně podílí na řadě dalších akcí.