Akademický rok

2013/2014

 

ZAKONČENÍ AKADEMICKÉHO ROKU 2013/2014
 

18. 8. 2014  poslední termín pro odevzdání zpracovaných bakalářských a magisterských závěrečných prací a pro odevzdání indexu na studijní oddělení ke kontrole studijních povinností pro studenty, kteří se chtějí přihlásit k podzimnímu termínu státních závěrečných zkoušek
31. 8 2014 poslední termín pro elektronické přihlášení prostřednictvím informačního systému k obhajobě bakalářských a magisterských prací a k ústní části státních bakalářských a magisterských zkoušek v rámci podzimního termínu
20. 8. - 20. 9. 2014 průběžné zápisy do vyšších ročníků studia
1. - 20. 9. 2014 poslední opravné termíny zkoušek a zápočtů (v týdnu od 15. 9. Jsou všechny termíny zpoplatněny)
4. 9. 2014 přijímací zkoušky pro bakalářské a magisterské studijní programy – Český Krumlov
8. - 19. 9. 2014 podzimní termín ústní části bakalářských a magisterských státních zkoušek a obhajob bakalářských a diplomových prací
10. - 16. 9. 2014 výběr a zápis volitelných předmětů pro zimní semestr
 
19. - 5. 10. 2014 dodatečný zápis volitelných předmětů pro zimní semestr
23. 9. 2014 zápis do 1. ročníku studia pro bakalářské studijní programy
23. 9. 2014 zápis do 1. ročníku studia pro magisterské studijní programy
                                 

 

ZIMNÍ SEMESTR AK. ROKU 2014/15
29. 9. 2014 – 12. 2. 2015   

 

29. 9. 2014 - 20. 12. 2014   výuka v zimním semestru (12 týdnů)
3. 10. 2014 imatrikulace a promoce studentů a absolventů – Český Krumlov
9. 10. 2014 imatrikulace studentů 1. ročníku bakalářského studia – Praha (pracovní termín, může být změněn v důsledku počtu přijatých)
9. 10. 2014 imatrikulace studentů 1. ročníku magisterského studia – Praha (pracovní termín, může být změněn v důsledku počtu přijatých)
9. 10. 2014 promoce absolventů bakalářského a magisterského studia – Praha
22. 12. 2014 - 4. 1. 2015 zimní prázdniny
5. 1. – 12. 2. 2015 zkouškové období za zimní semestr (6 týdnů)
20. 12. 2014 poslední termín pro odevzdání zpracovaných bakalářských a magisterských závěrečných prací a pro odevzdání indexu na studijní oddělení ke kontrole studijních povinností pro studenty, kteří se chtějí přihlásit k zimnímu termínu státních závěrečných zkoušek
12. 1. 2015 poslední termín pro elektronické přihlášení prostřednictvím informačního systému k obhajobě bakalářských a magisterských prací a k ústní části státních bakalářských a magisterských zkoušek v rámci zimního termínu státních závěrečných zkoušek
2. 2. - 6. 2. 2015 zimní termín obhajob bakalářských a magisterských prací a ústní část bakalářských a magisterských státních závěrečných zkoušek
                                 

 


LETNÍ SEMESTR AK. ROKU 2014/15
13. 2. – 28. 9. 2015  

13. 2. - 7. 5. 2015         výuka v letním semestru (12 týdnů)
18. 4. 2015 rektorské volno – Velký Pátek
30. 4. 2015 poslední termín pro odevzdání zadání bakalářských a diplomových prací zpracovaných studenty 2. ročníku bakalářského a 1. ročníku magisterského studia
11. 4. 2015 konec výuky pro studenty 3. ročníku bakalářského a 2. ročníku navazujícího magisterského studia (8 týdnů)
25. 4. 2015 poslední termín pro odevzdání zpracovaných bakalářských a magisterských závěrečných prací a pro odevzdání indexu na studijní oddělení ke kontrole studijních povinností pro studenty, kteří se chtějí přihlásit k letnímu termínu státních závěrečných zkoušek
11. 5. - 30. 6. 2015 zkouškové období za letní semestr
11. 5. 2015 poslední termín pro elektronické přihlášení prostřednictvím informačního systému k obhajobě bakalářských a magisterských prací a k ústní části státních bakalářských a magisterských zkoušek v rámci letního termínu státních závěrečných zkoušek
1. 6. - 19. 6. 2015 letní termín obhajob bakalářských a magisterských prací a ústní část bakalářských a magisterských státních závěrečných zkoušek
8. 7. – 10. 7. 2015 bakalářské a magisterské promoce
1. 7. – 18. 8. 2015 LETNÍ PRÁZDNINY
17. 8. 2015 poslední termín pro odevzdání zpracovaných bakalářských a magisterských závěrečných prací a pro odevzdání indexu na studijní oddělení ke kontrole studijních povinností pro studenty, kteří se chtějí přihlásit k podzimnímu termínu státních závěrečných zkoušek
31. 8 2015 poslední termín pro elektronické přihlášení prostřednictvím informačního systému k obhajobě bakalářských a magisterských prací a k ústní části státních bakalářských a magisterských zkoušek v rámci podzimního termínu
20. 8. - 19. 9. 2015 průběžné zápisy do vyšších ročníků studia
7. - 18. 9. 2015 podzimní termín státních závěrečných zkoušek a obhajob
28. 9. 2015 KONEC AKADEMICKÉHO ROKU 2014/15