Akademický rok

2013/2014

 

ZIMNÍ SEMESTR AK. ROKU 2013/14
30. 9. 2013 – 13. 2. 2014    

 

30. 9. 2013 – 21. 12. 2013      výuka v zimním semestru (12 týdnů)
11. 10. 2013 imatrikulace a promoce studentů a absolventů – Český Krumlov
15. 10. 2013 imatrikulace studentů 1. ročníku bakalářského studia – Praha
17. 10. 2013 imatrikulace studentů 1. ročníku magisterského studia – Praha
17. 10. 2013 promoce absolventů bakalářského a magisterského studia – Praha
23. 12. 2013 – 5. 1. 2014 zimní prázdniny
6. 1. – 13. 2. 2014 zkouškové období za zimní semestr (6 týdnů)
6. 1. 2014 poslední termín pro odevzdání zpracovaných bakalářských a magisterských závěrečných prací a pro odevzdání indexu na studijní oddělení ke kontrole studijních povinností pro studenty, kteří se chtějí přihlásit k zimnímu termínu státních závěrečných zkoušek
13. 1. 2014 poslední termín pro elektronické přihlášení prostřednictvím informačního systému k obhajobě bakalářských a magisterských prací a k ústní části státních bakalářských a magisterských zkoušek v rámci zimního termínu státních závěrečných zkoušek
3. 2. – 7. 2. 2014 zimní termín obhajob bakalářských a magisterských prací a ústní část bakalářských a magisterských státních závěrečných zkoušek
                                 

 


LETNÍ SEMESTR AK. ROKU 2013/14
14. 2. – 30. 9. 2014  

14. 2. – 10. 5. 2014         výuka v letním semestru (12 týdnů)
3. 3. - 30. 4. 2014 zadávání témat bakalářských a diplomových prací - studenti 2. ročníků Bc. a 3. ročníků Mgr. studia
18. 4. 2014 rektorské volno – Velký Pátek
5. 4. 2014 poslední termín pro odevzdání zadání bakalářských a diplomových prací zpracovaných studenty 2. ročníku bakalářského a 1. ročníku magisterského studia
12. 4. 2014 konec výuky pro studenty 3. ročníku bakalářského a 2. ročníku navazujícího magisterského studia (8 týdnů)
26. 4. 2014 poslední termín pro odevzdání zpracovaných bakalářských a magisterských závěrečných prací a pro odevzdání indexu na studijní oddělení ke kontrole studijních povinností pro studenty, kteří se chtějí přihlásit k letnímu termínu státních závěrečných zkoušek
14. 5. – 30. 6. 2014 zkouškové období za letní semestr (1. část) - řádné i opravné termíny
12. 5. 2014 poslední termín pro elektronické přihlášení prostřednictvím informačního systému k obhajobě bakalářských a magisterských prací a k ústní části státních bakalářských a magisterských zkoušek v rámci letního termínu státních závěrečných zkoušek
2. 6. – 20. 6. 2014 letní termín obhajob bakalářských a magisterských prací a ústní část bakalářských a magisterských státních závěrečných zkoušek; Český Krumlov - 5. - 6. 6., Praha - 9. - 19. 6. 2014
2. 7. bakalářské a magisterské promoce - Praha (promoce v Č. Krumlově budou 3. 10.)
18. 8. 2014 poslední termín pro odevzdání zpracovaných bakalářských a magisterských závěrečných prací a pro odevzdání indexu na studijní oddělení ke kontrole studijních povinností pro studenty, kteří se chtějí přihlásit k podzimnímu termínu státních závěrečných zkoušek
31. 8 2014 poslední termín pro elektronické přihlášení prostřednictvím informačního systému k obhajobě bakalářských a magisterských prací a k ústní části státních bakalářských a magisterských zkoušek v rámci podzimního termínu
20. 8. - 20. 9. 2014 průběžné zápisy do vyšších ročníků studia
1. 9. – 20. 9. 2014 zkouškové období za letní semestr (2. část) - pouze opravné termíny a případné komisionální zkoušky; od 15. 9. je třeba ke každému termínu žádost a zaplacení poplatku ve výši 300 Kč
8. - 18. 9. 2014 podzimní termín státních závěrečných zkoušek a obhajob; Český Krumlov - 11. - 12. 9., Praha 8. - 18. 9. 2014
30. 9. 2014 KONEC AKADEMICKÉHO ROKU 2013/14