Akademický rok

2013/2014

 

ZIMNÍ SEMESTR AK. ROKU 2014/15
29. 9. 2014 – 12. 2. 2015   

 

 

29. 9. 2014 - 20. 12. 2014   výuka v zimním semestru (12 týdnů)
3. 10. 2014 imatrikulace a promoce studentů a absolventů – Český Krumlov
9. 10. 2014 imatrikulace studentů 1. ročníku bakalářského studia – Praha (pracovní termín, může být změněn v důsledku počtu přijatých)
9. 10. 2014 imatrikulace studentů 1. ročníku magisterského studia – Praha (pracovní termín, může být změněn v důsledku počtu přijatých)
9. 10. 2014 promoce absolventů bakalářského a magisterského studia – Praha
22. 12. 2014 - 4. 1. 2015 zimní prázdniny
5. 1. – 12. 2. 2015 zkouškové období za zimní semestr (6 týdnů)
20. 12. 2014 poslední termín pro odevzdání zpracovaných bakalářských a magisterských závěrečných prací a pro odevzdání indexu na studijní oddělení ke kontrole studijních povinností pro studenty, kteří se chtějí přihlásit k zimnímu termínu státních závěrečných zkoušek
12. 1. 2015 poslední termín pro elektronické přihlášení prostřednictvím informačního systému k obhajobě bakalářských a magisterských prací a k ústní části státních bakalářských a magisterských zkoušek v rámci zimního termínu státních závěrečných zkoušek
2. 2. - 6. 2. 2015 zimní termín obhajob bakalářských a magisterských prací a ústní část bakalářských a magisterských státních závěrečných zkoušek
                                 

 


LETNÍ SEMESTR AK. ROKU 2014/15
13. 2. – 28. 9. 2015  

13. 2. - 7. 5. 2015         výuka v letním semestru (12 týdnů)
18. 4. 2015 rektorské volno – Velký Pátek
30. 4. 2015 poslední termín pro odevzdání zadání bakalářských a diplomových prací zpracovaných studenty 2. ročníku bakalářského a 1. ročníku magisterského studia
11. 4. 2015 konec výuky pro studenty 3. ročníku bakalářského a 2. ročníku navazujícího magisterského studia (8 týdnů)
25. 4. 2015 poslední termín pro odevzdání zpracovaných bakalářských a magisterských závěrečných prací a pro odevzdání indexu na studijní oddělení ke kontrole studijních povinností pro studenty, kteří se chtějí přihlásit k letnímu termínu státních závěrečných zkoušek
11. 5. - 30. 6. 2015 zkouškové období za letní semestr
11. 5. 2015 poslední termín pro elektronické přihlášení prostřednictvím informačního systému k obhajobě bakalářských a magisterských prací a k ústní části státních bakalářských a magisterských zkoušek v rámci letního termínu státních závěrečných zkoušek
1. 6. - 19. 6. 2015 letní termín obhajob bakalářských a magisterských prací a ústní část bakalářských a magisterských státních závěrečných zkoušek
8. 7. – 10. 7. 2015 bakalářské a magisterské promoce
1. 7. – 18. 8. 2015 LETNÍ PRÁZDNINY
17. 8. 2015 poslední termín pro odevzdání zpracovaných bakalářských a magisterských závěrečných prací a pro odevzdání indexu na studijní oddělení ke kontrole studijních povinností pro studenty, kteří se chtějí přihlásit k podzimnímu termínu státních závěrečných zkoušek
31. 8 2015 poslední termín pro elektronické přihlášení prostřednictvím informačního systému k obhajobě bakalářských a magisterských prací a k ústní části státních bakalářských a magisterských zkoušek v rámci podzimního termínu
20. 8. - 19. 9. 2015 průběžné zápisy do vyšších ročníků studia
7. - 18. 9. 2015 podzimní termín státních závěrečných zkoušek a obhajob
28. 9. 2015 KONEC AKADEMICKÉHO ROKU 2014/15