Studijní oddělení

Studijní oddělení komunikuje se zájemci o studium, administrativně zajišťuje agendu přijímacího řízení (organizaci přijímacích zkoušek a zpracování výsledků), imatrikulace, zápisy do studia (přijatých uchazečů i stávajících posluchačů do vyšších ročníků), veškerou agendu spojenou s průběhem studia ve vztahu k právním předpisům, vedení matriky a zpracování veškerých statistických údajů o studiu, potvrzení a výpisy ze studijní evidence. Dále spolupracuje se Všeobecnou zdravotní pojišťovnou a dalšími úřady. Agenda studijního oddělení zahrnuje také přípravu státních bakalářských / magisterských zkoušek a promocí (včetně vystavování diplomů a dodatků k nim).


Studijní oddělení – Praha

Květoslava Krupičková   

Tel.: 221 506 707
Fax: 221 506 709     
e-mail: kvetoslava.krupickova@vsci.cz

 

Mgr. Ludmila Habadová

Tel.: 221 506 706
Fax: 221 506 709
e-mail: ludmila.habadova@vsci.cz

Mob.: 778 02 02 10


Úřední hodiny studijního oddělení

Dodržujte, prosím, úřední hodiny:

Úterý  9.00 – 12.00
Středa  14.00 – 17.00
Čtvrtek  9.00 – 12.00
Případně na základě předchozí domluvy.


Adresa pro zasílání korespondence

vysoká škola CEVRO Institut
studijní oddělení
Jungmannova 17/28
110 00  Praha 1


Středisko Český Krumlov

Petra Haitmannová
e-mail: petra.haitmannova@vsci.cz
Tel.: 774 427 401

Adresa pro zasílání korespondence

vysoká škola CEVRO Institut
Středisko Český Krumlov
Linecká 43
381 01  Český Krumlov

Více informací o studiu v Českém Krumlově naleznete zde.