Uchazeči o studium

CEVRO Institut, o. p. s. je moderní soukromá vysoká škola právních a sociálních studií, která sídlí v centru Prahy. Největší předností školy je vynikající pedagogický sbor, který v sobě snoubí renomé a pedagogické zkušenosti předních domácích odborníků z akademické sféry a dlouholetou praxi pedagogů z řad advokátů, soudců, úspěšných manažerů a konzultantů.

Dalšími důležitými body jsou zaměření na kvalitu, nikoli kvantitu, příjemné až rodinné prostředí malé školy či obrovské množství různých odborných i společenských aktivit.

Zameřujeme na studium bakalářských a navazujících magisterských oborů, které jsou dobře využitelné v praxi ve veřejném i soukromém sektoru (např. Soukromoprávní studia, Veřejná správa, Politologie a mezinárodní vztahy či Hospodářská politika). Kompletní přehled námi poskytovaných programů a oborů nalznete v sekci Studijní obory a studijní plány.

Studenti si u všech nabízených oborů mohou zvolit formu studia buďto prezenční nebo kombinovanou, vhodnou např. při zaměstnání.
 

Informace o přijímacím řízení (např. termíny či nezbytné náležitostí) naleznete v sekci Přijímací řízení.

Přihlášku ke studiu můžete vyplnit buďto ve formě elektronické, nebo ve formě písemné. Více v sekci Přihláška ke studiu.

Další podrobné informace (např. o studiu či o přijímacím řízení) získáte na dnech otevřených dveří nebo kdykoliv na studijním oddělení naší vysoké školy.