Uchazeči o studium

Základní otázku, kterou si jako uchazeč o studium musíte položit, je, proč studovat právě vysokou školu CEVRO Institut. Odpověď na ni zní následovně:

  • Na vysoké škole CEVRO Institut budete studovat bakalářské či magisterské obory, jež Vás skutečně dobře připraví na praxi a které jinde nenajdete.
  • Na vysoké škole CEVRO Institut se v pedagogickém sboru setkáte s osobnostmi, které byste jinak nepotkali. Najdete zde elitní profesory a docenty, ale i experty přicházející z praxe justice, veřejné správy a světa podnikání.
  • Na vysoké škole CEVRO Institut nebudete jen anonymním číslem v matrice studentů, budete skutečným členem akademické obce se jménem a tváří, ke kterému přistupujeme podle jeho individuálních potřeb.

Pokud jsou pro Vás toto dostatečně silné argumenty, můžete se dále podívat na obsah jednotlivých studijních oborů a zvolit si ten, který Vám bude nejvíce vyhovovat. Všechny je možné studovat ve formě prezenční nebo kombinované.

Pak už stačí jen podat přihlášku ke studiu (elektronicky nebo písemně) a zúčastnit se přijímacího řízení. Zde naleznete jeho aktuální termíny.

Pokud se ještě rozhodujete, navštivte nejbližší den otevřených dveří nebo kontaktujte vybraného člena vedení vysoké školy či studijní oddělení.