Elektronická přihláška

Elektronická přihláška je deaktivovaná. Prosíme proto uchazeče, kteří se chtějí přihlásit prostřednictvím elektronické přihlášky, aby využili jako náhradu PDF formulář písemné přihlášky a zaslali jej na email studium@vsci.cz. Administrativní poplatek za přijímací řízení  i v tomto případě činí 200 Kč. (Vyplněný formulář je třeba nejprve uložit do počítače a odeslat následně až tento uložený dokument.)