Školné a poplatky

Studium na soukromé vysoké škole CEVRO Institut je částečně financováno ze školného, které platí ve stejné výši všichni studenti.

Výše školného je garantována po celou dobu studia. Přesné podmínky platby školného jsou součástí smlouvy o studiu. Tu uzavírá škola s každým uchazečem o studium, který úspěšně absolvoval přijímací řízení.


Školné platné od akademického roku 2015/2016

Praha (semestrální platba)

Bakalářské studium Magisterské studium
Prezenční forma Kombinovaná forma Prezenční forma Kombinovaná forma
25.500 Kč 26.500 Kč 27.500 Kč 29.500 Kč

Český Krumlov (semestrální platba)

Bakalářské studium Magisterské studium
 21.000 Kč  25.000 Kč

  • Standardní doba bakalářského studia: 6 semestrů.
  • Standardní doba magisterského studia: 4 semestry.
  • Možnost čtvrtletních a měsíčních plateb školného.
  • Škola garantuje nezměněnou výši školného po celou dobu studia.

Studium MPA

Cena všech studijních programů MPA na vysoké škole CEVRO Institut činí 130.000 Kč (jedná se o cenu celého čtyřsemestrového studia).