MPA (obecně orientovaný program)

Postgraduální studijní program MPA přináší typ vzdělání známý z privátní sféry jako MBA. Svým obsahem je přizpůsoben podmínkám a potřebám veřejné správy.

Studium je vhodné pro vedoucí pracovníky, úředníky a manažery veřejné správy v nejširším slova smyslu, ale také těm, kdo přicházejí s veřejnou správou profesně do styku a chtějí se v ní dobře orientovat. Podmínkou studia je minimálně bakalářské VŠ vzdělání.

Pilíře obecného MPA

  • Aktuální legislativní změny ve veřejné správě
  • Právní a ekonomický základ výkonu činnosti v celé oblasti veřejné správy
  • Odlišnost managementu a postavení manažera ve veřejné správě oproti privátnímu sektoru

Hlavní odborný garant:

Prof. JUDr. Dušan Hendrych, CSc.

MOTTO: "Pracovníci veřejného sektoru jsou neustále vystavováni vysokým nárokům společnosti, politiky a médií a jsou nuceni pracovat efektivně, transparentně a v souladu s aktuální legislativou. Vytváříme proto vzdělávací systém, který jim při výkonu jejich činností bude přínosem.

Celý rozhovor na toto téma si můžete s panem profesorem přečíst zde.

 

Odborní garanti programu:

Prof. JUDr. Dušan Hendrych, CSc.
Prof. Dr. Miroslav Novák
Doc. JUDr. PhDr. Ilona Bažantová, CSc.
Prof. Ing. Josef Šíma, Ph.D.
Doc. JUDr. Vojtěch Šimíček, Ph.D.
JUDr. PhDr. Karel Šimka, LL.M., Ph.D.
JUDr. Václav Henych


Obsahová struktura vzdělávacího programu „MPA – Master of Public Administration“

Modul č. 1. (celkem 60 hodin)

PRÁVO
1. Právní řád a systém práva a ústavní základy výkonu veřejné správy
2. Evropská veřejná správa
3. Správní právo
4. Soukromé právo + insolvence
5. Majetek státu a obcí + veřejné zakázky a hospodářská soutěž


Modul č. 2. (celkem 60 hodin)

SOFT SKILLS
1. Komunikační dovednosti  a marketing
2. Aplikovaná psychologie
3. Veřejná prezentace a rétorika
4. Sociální dovednosti
5. Společenská etiketa a interkulturní odlišnosti


Modul č. 3. (celkem 48 hodin)

STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ ve VEŘEJNÉ SPRÁVĚ
1. Strategické řízení
2. Tvorba a implementace strategie veřejné instituce
3. Projektové a procesní řízení
4. Krizové řízení


Modul č. 4. (celkem 48 hodin)

EKONOMIE
1. Makroekonomie
2. Veřejné finance
3. Veřejná správa – politické a volební systémy
4. Metodologický proseminář k absolventské práci