Praha | Český Krumlov

Vysoká škola, kam se budete těšit!

Aplikovaná ekonomie

Bakalářský studijní program Aplikovaná ekonomie je koncipován tak, aby jeho studenti získali pochopení, jak funguje ekonomika, jak se v ní dobře orientovat a jak v ní uspět. Náš tým jej sestavil tak, aby naučil absolventy o tržních trendech, ekonomickém rozhodování a mnoha praktickým dovednostem.

 • Profesně zaměřený bakalářský studijní program Aplikovaná ekonomie nabízí díky spolupráci s našimi partnery skvělé propojení s praxí. Nedílnou součástí studia je povinná odborná praxe, kterou studenti mohou vykonávat u našich smluvních partnerů, mezi které patří řada významných společností například z oblasti zdravotnictví, bankovnictví, real estate či energetiky. 
 • Studijní program je unikátním propojením znalostí z klíčových ekonomických sektorů, mezi které patří finančnictví, bankovnictví, zdravotnictví, energetika a nemovitosti. Program dále vybaví studenty dovednostmi z oblasti analýzy dat a informačních technologií.
 • Studenti získají nejen teoretické znalosti, ale také praktické dovednosti skrze stáže v podnicích a týmovou spolupráci při tvorbě případových studií na zajímavých projektech, což jim umožní vytvořit si mnoho nových kontaktů a výborně se uplatnit na trhu práce v rozmanitých ekonomických, poradenských a řídících pozicích.

Parametry programu:

TitulBc.
Forma studiaPrezenční studium
Délka studia3 roky
Jazyk studiaČeština
Místo studiaPraha (prezenční)
Školné za semestrPraha 31 900 Kč (možnost rozložení školného na měsíční platby bez navýšení)
Forma přijímacího řízeníMotivační dopis, pohovor
Začátek akademického rokuKonec září 2024
Studijní plánStáhněte si studijní plán programu ⇓
Specializace/zaměření
doc. Ing. Marian Piecha, Ph.D.
H-index = 5; 12 publikací ve Web of Science, 64 citací na WoS
– Spolupráce na přípravě studijních programů bezpečnostního zaměření.
– Zapojení se do přednáškové činnosti u vybraných předmětů v oblasti krizového managementu a programů s bezpečnostním zaměřením.
– Podpora při zajištění reakreditace stávajících studijních programů z oblasti bezpečnosti a krizového řízení.
PUBLIKACE
 • Reforma Policie České republiky aneb pomáhat a chránit. Praha: CEVRO Institut, o.p.s., 2012. ISBN 978-80-8725-15-1.
CEBES V MÉDIÍCH

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

Ing. Lucie Kureková, Ph.D.
H-index = 7; 83 publikací ve Web of Science, 26 citací ve Scopus
doc. Ing. Klára Čermáková, Ph.D.
H-index = 9; 151 publikací ve Web of Science, 77 citací ve Scopus
doc. Ing. Eduard Hromada, Ph.D.
H-index = 9; 168 publikací ve Web of Science, 117 citací ve Scopus
doc. Ing. Božena Kadeřábková, CSc.
H-index = 9; 120 publikací ve Web of Science, 37 citací ve Scopus
Výuka:
 • Spolupráce na přípravě nových bakalářských a magisterských studijních programů ekonomického zaměření v souladu s rozvojem tržní ekonomiky a pracovního trhu.

 • Zapojení se do přednáškové činnosti u vybraných předmětů.

 • Centrum se zapojí do tvorby metodiky hodnocení kvality studijních programů.

 • Podpora při zajištění reakreditace stávajících studijních programů.

Mezinárodní spolupráce:
 • Podpora stávajících konferenčních činností vysoké školy.
 • Vyhledávání zahraničních spolupracovníků pro pořádání konferencí a předních světových profesorů pro zajištění přednáškové činnosti.
Workshopy a konference:
Výzkum:
 • Podávání a řešení projektů GAČR, TAČR aj.
 • Podpora zahraniční spolupráce ve výzkumu a posílení internacionalizace výzkumu.
 • Zvyšování motivace pracovníků Centra, vyučujících a nadaných studentů vysoké školy  k zapojení do vědecko-výzkumných a publikačních aktivit.
 • Rozvíjení spolupráce vysoké školy s novými partnery v oblasti výzkumu a vývoje.
 • TAČR – Théta,  TK 05010117,  Příprava nástrojů a modelů implementace principu „energy efficiency first“ do národní regulace, spoluřešitel,doba řešení od 1.11.2023 – 31.7.2024.
 • Podání projektu pro HK ČR : Analýza ekonomického významu sektoru českého obranného průmyslu pro ČR.
 • Podání projektu pro GA AA: Multidisciplinární přístup k problematice investování do bydlení.

Přihlášení