Praha | Český Krumlov

Vysoká škola, kam se budete těšit!

Bezpečnostní management

Nově akreditováno! 

Přihlášení ke studiu do 30. 9. je ZDARMA. Pro přihlášení klikněte zde

Školné je možné rozložit na měsíční platby bez navýšení!

PROČ JE MAGISTERSKÉ STUDIUM BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU NA VSCI DOBROU INVESTICÍ?

Posláním CEVRO Institutu jako soukromé neziskové vysoké školy je nabízet kvalitní dostupné vzdělání v oborech práva, politiky, bezpečnosti a ekonomiky. Díky systematické práci celého týmu CEVRO Institutu a také jeho absolventům mají naše diplomy velmi dobrou reputaci.

Vyučují u nás nejen akademici, ale také špičkoví experti z praxe. Akcentujeme kritické myšlenípraktickou upotřebitelnost poznatků a férový a otevřený přístup. Každý student je pro nás jedinečný, známe jeho jméno a respektujeme jeho zájmy i specifické vzdělávací potřeby. Studentům pomáháme rozvinout jejich potenciál, získat znalosti, které jsou podstatné, a kariérně uspět.

Program Bezpečnostní management prohlubuje znalosti oboru bezpečnosti, v němž jsou cíleně vyučovány ryze bezpečnostní předměty nebo předměty s bezpečností přímo související. Tým pod vedením doc. Martina Hrinka jej sestavil tak, aby připravil absolventy na řešení široké škály otázek v oblasti vnitřní a vnější bezpečnosti i systému řešení krizových situací v rámci mimořádných událostí.

Absolventi budou vybaveni vysokou znalostí právní úpravy bezpečnosti, systémem obrany a ochrany státu a veřejného pořádku na nejvyšší možné úrovni. Nadto získají manažerské dovednosti nutné pro řízení krizových a mimořádných události, detektivní i bezpečnostní návyky a další poznatky klíčové pro řízení společnosti ve státní správě, firmách i při vlastním podnikání.

Forma studiaPrezenční i kombinované studium
ProfilAkademický
Délka studia2 roky
Místo studiaPraha, Český Krumlov (v Českém Krumlově pouze kombinované studium)
Školné za semestrPraha 34 900 Kč, Český Krumlov 30 900 Kč
Termíny přijímacího řízeníPrůběžné
Začátek studiaPřelom září a října

CO SE NAUČÍM?

 • Odborné znalosti bezpečnostních hrozeb vojenského i nevojenského charakteru, policejních bezpečnostních opatření i akcí na veřejnosti i mimo ni, a to na národní i mezinárodní úrovni zajišťování bezpečnosti;
 • orientovat se v řešení mimořádných událostí v souvislosti s vnitřní bezpečností a ochranou veřejného pořádku v ČR, ochranou obyvatelstva, trestně právního a legislativního procesu i ekonomických hrozeb;
 • znalosti z mezinárodního bezpečnostního systému a bezpečnostních institucí;
 • orientovat se v různých aspektech globalizačního procesu, a to zejména v kontextu bezpečnostních hrozeb a konfliktů;
 • definovat a odpovídajícím způsobem řešit činnosti spojené s oblastí vnitřních i globálních bezpečnostních hrozeb, jejich souvislostí a příčin;
 • určit a stanovit prvky preventivního, materiálního, technického, personálního a finančního zabezpečení v řešení mimořádných událostí a krizových situací nebo narušení vnitřního pořádku a bezpečnosti, včetně zajištění připravenosti pro toto řešení.
 

K ČEMU SE MI TO BUDE HODIT?

Absolventi uplatní synergii odborných znalostí a dovedností v těchto typech pracovních pozic (či veřejných funkcí):

 • metodik, koordinátor či řídící pracovník odboru bezpečnostní politiky a managementu na regionální, národní, evropské i globální úrovni;
 • vedoucí příslušník bezpečnostního sboru či ozbrojené síly ČR;
 • vedoucí pracovník obecní policie;
 • řídící pracovník záchranného sboru a služby;
 • bezpečnostní manažer v organizaci;
 • bezpečnostní analytik či bezpečnostní ředitel organizace;
 • odborný konzultant v oblasti bezpečnostního a krizového managementu;
 • řídící pracovník humanitární či jiné neziskové organizace se specializací na oblast bezpečnosti, supervizor;
 • vedoucí sektoru a pracovník soukromé bezpečnostní a detektivní služby; bezpečnostní manažer nebo delegát společnosti;
 • učitel bezpečnostní politiky a managementu úrovni středních a vyšších odborných škol;
 • novinář či editor s bezpečnostně-politickou specializací;
 • volený člen zákonodárného sboru se zaměřením na bezpečnostní oblast (např. člen výboru pro obranu nebo výboru pro bezpečnost či člen komise dle zvláštních předpisů) krajský či městský radní, náměstek hejtmana, primátora či zástupce starosty se zaměřením na oblast bezpečnosti;
 • živnostník, soukromý podnikatel, zaměstnavatel;
 • vedoucí pracovník v oblasti živnostenského podnikání – ochrana osob a majetku, detektivní činnosti.

Možnost absolvovat novou specializaci s názvem „Spisová služba v kontextu eGovernmentu“. Po jejímž úspěšném absolvování získá student certifikát odborné způsobilosti a zároveň získá 8 kreditů z volitelných předmětů. 

doc. Ing. Marian Piecha, Ph.D.
H-index = 5; 12 publikací ve Web of Science, 64 citací na WoS
– Spolupráce na přípravě studijních programů bezpečnostního zaměření.
– Zapojení se do přednáškové činnosti u vybraných předmětů v oblasti krizového managementu a programů s bezpečnostním zaměřením.
– Podpora při zajištění reakreditace stávajících studijních programů z oblasti bezpečnosti a krizového řízení.
PUBLIKACE
 • Reforma Policie České republiky aneb pomáhat a chránit. Praha: CEVRO Institut, o.p.s., 2012. ISBN 978-80-8725-15-1.
CEBES V MÉDIÍCH

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

 

Ing. Lucie Kureková, Ph.D.
H-index = 4; 20 publikací ve Web of Science, 58 citací na WoS
doc. Ing. Klára Čermáková, Ph.D.
H-index = 7; 19 publikací ve Web of Science, 98 citací na WoS
doc. Ing. Eduard Hromada, Ph.D.
H-index = 7; 17 publikací ve Web of Science, 117 citací na WoS
doc. Ing. Božena Kadeřábková, CSc.
H-index = 6; 36 publikací ve Web of Science, 90 citací na WoS
Výuka:
 • Spolupráce na přípravě nových bakalářských a magisterských studijních programů ekonomického zaměření v souladu s rozvojem tržní ekonomiky a pracovního trhu.

 • Zapojení se do přednáškové činnosti u vybraných předmětů.

 • Centrum se zapojí do tvorby metodiky hodnocení kvality studijních programů.

 • Podpora při zajištění reakreditace stávajících studijních programů.

Mezinárodní spolupráce:
 • Podpora stávajících konferenčních činností vysoké školy.

 • Vyhledávání zahraničních spolupracovníků pro pořádání konferencí a předních světových profesorů pro zajištění přednáškové činnosti.

Výzkum:
 • Podávání a řešení projektů GAČR, TAČR aj.

 • Podpora zahraniční spolupráce ve výzkumu a posílení internacionalizace výzkumu.

 • Zvyšování motivace pracovníků Centra, vyučujících a nadaných studentů vysoké školy  k zapojení do vědecko-výzkumných a publikačních aktivit.

 • Rozvíjení spolupráce vysoké školy s novými partnery v oblasti výzkumu a vývoje.

 • TAČR -Theta, 2023 – 2024, spoluřešitel: „Příprava nástrojů a modelů implementace principu „energy efficiency first“ do národní regulace“. 

Přihlášení