Praha | Český Krumlov

Vysoká škola, kam se budete těšit!

Bezpečnostní politika

Nově: možnost rozložení školného na měsíční platby bez navýšení!

Pro přihlášení klikněte zde.

PROČ JE BAKALÁŘSKÉ STUDIUM BEZPEČNOSTNÍ POLITIKY NA VSCI DOBROU INVESTICÍ?

Posláním CEVRO Institutu jako soukromé neziskové vysoké školy je nabízet kvalitní dostupné vzdělání v oborech práva, politiky, bezpečnosti a ekonomiky. Díky systematické práci celého týmu vysoké školy CEVRO Institut a také jeho absolventů mají naše diplomy velmi dobrou reputaci.

Vyučují u nás nejen akademici, ale také špičkoví experti z praxe. Akcentujeme kritické myšlenípraktickou upotřebitelnost poznatků férový a otevřený přístup. Každý student je pro nás jedinečný, známe jeho jméno a respektujeme jeho zájmy i specifické vzdělávací potřeby. Studentům pomáháme rozvinout jejich potenciál, získat znalosti, které jsou podstatné, a kariérně uspět.

Program Bezpečnostní politika je zaměřen na právní, manažerské i politické aspekty bezpečnostního sektoru v České republice. Tým pod vedením doktora Cyrila Svobody jej sestavil tak, aby připravil absolventy na efektivní rozhodování v systému bezpečnostní politiky, managementu bezpečnosti a krizového řízení. Důkladná znalost bezpečnostního systému státu i samosprávných celků včetně globálních bezpečnostních hrozeb, kterým čelí, spolu s pochopením ekonomických aspektů bezpečnostního a krizového managementu činí z programu Bezpečnostní politika ideální průpravu pro práci v bezpečnostním sboru, ozbrojených silách, záchranném sboru a službě, ale i v řídícím a administrativním aparátu státu a samosprávných celků v bezpečnostní oblasti.

Forma studiaPrezenční i kombinované studium
ProfilAkademický
Délka studia3 roky
Místo studiaPraha (prezenční/kombinované), Český Krumlov (pouze kombinované studium)
Školné za semestrPraha 31 900 Kč, Český Krumlov 27 500 Kč
Termíny přijímacího řízeníPrůběžné
Začátek studiaPřelom září a října

CO SE NAUČÍM?

 • Špičkové odborné znalosti a praktické dovednosti v moderním odvětví s vysokým potenciálem;
 • schopnost odborného a efektivního rozhodování v systému bezpečnostní politiky, managementu bezpečnosti a krizového řízení;
 • odborné znalosti bezpečnostní politiky státu, samosprávného celku či organizace, které vycházejí z ústavní a právní úpravy, politických dokumentů a strategií národní i mezinárodní povahy;
 • pochopení ekonomických aspektů bezpečnostního a krizového managementu;
 • velmi dobrou znalost angličtiny zakončenou mezinárodním certifikátem.

K ČEMU SE MI TO BUDE HODIT?

 • Pro výkon funkce vedoucího příslušníka bezpečnostního sboru či ozbrojené síly;
 • pro činnost řídíchoí pracovníka záchranného sboru a služby;
 • pro činnost řídícího úředníka odboru bezpečnostní politiky na úrovni ústředních orgánů státní správy i samospráv;
 • pro činnost bezpečnostního analytika či projektového nebo bezpečnostního manažera organizace;
 • pro činnost konzultanta v oblasti bezpečnostního a krizového managementu;
 • pro výkon funkce řídícího pracovník humanitární či jiné neziskové organizace se specializací na oblast bezpečnosti;
 • pro činnost asistenta poslance/senátora;
 • pro výkon funkce voleného člena zákonodárného sboru se zaměřením na bezpečnostní oblasti (krajský či městský radní pro oblast bezpečnosti).

Možnost absolvovat novou specializaci s názvem „Spisová služba v kontextu eGovernmentu“. Po jejímž úspěšném absolvování získá student certifikát odborné způsobilosti a zároveň získá 8 kreditů z volitelných předmětů. 

doc. Ing. Marian Piecha, Ph.D.
H-index = 5; 12 publikací ve Web of Science, 64 citací na WoS
– Spolupráce na přípravě studijních programů bezpečnostního zaměření.
– Zapojení se do přednáškové činnosti u vybraných předmětů v oblasti krizového managementu a programů s bezpečnostním zaměřením.
– Podpora při zajištění reakreditace stávajících studijních programů z oblasti bezpečnosti a krizového řízení.
PUBLIKACE
 • Reforma Policie České republiky aneb pomáhat a chránit. Praha: CEVRO Institut, o.p.s., 2012. ISBN 978-80-8725-15-1.
CEBES V MÉDIÍCH

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

 

Ing. Lucie Kureková, Ph.D.
H-index = 4; 20 publikací ve Web of Science, 58 citací na WoS
doc. Ing. Klára Čermáková, Ph.D.
H-index = 7; 19 publikací ve Web of Science, 98 citací na WoS
doc. Ing. Eduard Hromada, Ph.D.
H-index = 7; 17 publikací ve Web of Science, 117 citací na WoS
doc. Ing. Božena Kadeřábková, CSc.
H-index = 6; 36 publikací ve Web of Science, 90 citací na WoS
Výuka:
 • Spolupráce na přípravě nových bakalářských a magisterských studijních programů ekonomického zaměření v souladu s rozvojem tržní ekonomiky a pracovního trhu.

 • Zapojení se do přednáškové činnosti u vybraných předmětů.

 • Centrum se zapojí do tvorby metodiky hodnocení kvality studijních programů.

 • Podpora při zajištění reakreditace stávajících studijních programů.

Mezinárodní spolupráce:
 • Podpora stávajících konferenčních činností vysoké školy.

 • Vyhledávání zahraničních spolupracovníků pro pořádání konferencí a předních světových profesorů pro zajištění přednáškové činnosti.

Výzkum:
 • Podávání a řešení projektů GAČR, TAČR aj.

 • Podpora zahraniční spolupráce ve výzkumu a posílení internacionalizace výzkumu.

 • Zvyšování motivace pracovníků Centra, vyučujících a nadaných studentů vysoké školy  k zapojení do vědecko-výzkumných a publikačních aktivit.

 • Rozvíjení spolupráce vysoké školy s novými partnery v oblasti výzkumu a vývoje.

 • TAČR -Theta, 2023 – 2024, spoluřešitel: „Příprava nástrojů a modelů implementace principu „energy efficiency first“ do národní regulace“. 

Přihlášení