Nově: možnost rozložení školného na měsíční platby bez navýšení!
Přihlášení ke studiu do 30. 6. je ZDARMA. Pro přihlášení klikněte zde.

PROČ JE MAGISTERSKÉ STUDIUM BEZPEČNOSTI NA VSCI DOBROU INVESTICÍ?

Posláním CEVRO Institutu jako soukromé neziskové vysoké školy je nabízet kvalitní dostupné vzdělání v oborech práva, politiky, bezpečnosti a ekonomiky. Díky systematické práci celého týmu CEVRO Institutu a také jeho absolventům mají naše diplomy velmi dobrou reputaci.

Vyučují u nás nejen akademici, ale také špičkoví experti z praxe. Akcentujeme kritické myšlenípraktickou upotřebitelnost poznatků a férový a otevřený přístup. Každý student je pro nás jedinečný, známe jeho jméno a respektujeme jeho zájmy i specifické vzdělávací potřeby. Studentům pomáháme rozvinout jejich potenciál, získat znalosti, které jsou podstatné, a kariérně uspět.

Forma studia Prezenční i kombinované studium
Profil Akademický
Délka studia 2 roky
Místo studia Praha, Český Krumlov (v Českém Krumlově pouze kombinované studium)
Školné za semestr Praha 34 900 Kč, Český Krumlov 30 900 Kč
Termíny přijímacího řízení Průběžné
Začátek studia Přelom září a října

Specializace Bezpečnostní studia je nabízena v rámci akreditovaného navazujícího magisterského studijního programu Veřejná správa. Během studia získáte:

  • Špičkové znalosti v moderním odvětví s vysokým potenciálem
  • Schopnost kriticky vyhodnotit a řešit bezpečnostní hrozby v rámci řízení veřejného i privátního subjektu s právním přesahem
  • Výborné a široké pracovní uplatnění (viz níže)
  • Vynikající kontakty (z byznysu, veřejné správy, akademické i politické sféry)
  • Špičkové vyučující (bezpečnostní experti s mezinárodními zkušenostmi, armádní důstojníci, generálové, respektovaní právníci, specialisté na zpravodajské služby a další)
  • Angličtinu zakončenou mezinárodním certifikátem
  • Praxe v renomovaných institucích, sborech a společnostech
  • Stipendijní pobyty na partnerských zahraničních univerzitách
  • Možnost pokračovat ve studiu prestižních programů MBA či MPA

Možnost absolvovat novou specializaci s názvem “Spisová služba v kontextu eGovernmentu”. Po jejímž úspěšném absolvování získá student certifikát odborné způsobilosti a zároveň získá 8 kreditů z volitelných předmětů.