Praha | Český Krumlov

Vysoká škola, kam se budete těšit!

Calendar

The academic year is divided into 3 trimesters: fall term, spring term and summer term. The fall term lasts approximately from the end of September to mid-February. The spring term lasts roughly from mid-February to mid-June. The summer term lasts from mid-June to the end September. Each semester has a lecture period (first 12 weeks) in which students attend lectures (The lecture period of the fall term hence ends before the Christmas break.) The spring and fall terms have also a 6-week-long exam period for which there are no more lectures as students will be preparing for the exams and working on their papers. (Lectures in the summer term are not delivered in a weekly regime and the term does not have an extra exam period.)

Academic Calendar for 2022-23

Term I

September 26 – December 21, 2022 (lecture period)
January 2, 2023 – February 12, 2023  (exam period)

Term II

February 13 – May 6,  2023 (lecture period)
May 7 – June 18, 2023  (exam period)

Term III

June 19 – September 17, 2023 (lecture + exam period)

 

Academic Calendar for 2023-24

Term I

September 25 – December 17, 2023 (lecture period)
January 2, 2024 – February 9, 2024  (exam period)

Term II

February 10 – May 4,  2024 (lecture period)
May 6 – June 28, 2024  (exam period)

Term III

July 1 – September 29, 2024 (lecture + exam period)

doc. Ing. Marian Piecha, Ph.D.
H-index = 5; 12 publikací ve Web of Science, 64 citací na WoS
– Spolupráce na přípravě studijních programů bezpečnostního zaměření.
– Zapojení se do přednáškové činnosti u vybraných předmětů v oblasti krizového managementu a programů s bezpečnostním zaměřením.
– Podpora při zajištění reakreditace stávajících studijních programů z oblasti bezpečnosti a krizového řízení.
PUBLIKACE
 • Reforma Policie České republiky aneb pomáhat a chránit. Praha: CEVRO Institut, o.p.s., 2012. ISBN 978-80-8725-15-1.
CEBES V MÉDIÍCH

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

 

Ing. Lucie Kureková, Ph.D.
H-index = 4; 20 publikací ve Web of Science, 58 citací na WoS
doc. Ing. Klára Čermáková, Ph.D.
H-index = 7; 19 publikací ve Web of Science, 98 citací na WoS
doc. Ing. Eduard Hromada, Ph.D.
H-index = 7; 17 publikací ve Web of Science, 117 citací na WoS
doc. Ing. Božena Kadeřábková, CSc.
H-index = 6; 36 publikací ve Web of Science, 90 citací na WoS
Výuka:
 • Spolupráce na přípravě nových bakalářských a magisterských studijních programů ekonomického zaměření v souladu s rozvojem tržní ekonomiky a pracovního trhu.

 • Zapojení se do přednáškové činnosti u vybraných předmětů.

 • Centrum se zapojí do tvorby metodiky hodnocení kvality studijních programů.

 • Podpora při zajištění reakreditace stávajících studijních programů.

Mezinárodní spolupráce:
 • Podpora stávajících konferenčních činností vysoké školy.

 • Vyhledávání zahraničních spolupracovníků pro pořádání konferencí a předních světových profesorů pro zajištění přednáškové činnosti.

Výzkum:
 • Podávání a řešení projektů GAČR, TAČR aj.

 • Podpora zahraniční spolupráce ve výzkumu a posílení internacionalizace výzkumu.

 • Zvyšování motivace pracovníků Centra, vyučujících a nadaných studentů vysoké školy  k zapojení do vědecko-výzkumných a publikačních aktivit.

 • Rozvíjení spolupráce vysoké školy s novými partnery v oblasti výzkumu a vývoje.

 • TAČR -Theta, 2023 – 2024, spoluřešitel: „Příprava nástrojů a modelů implementace principu „energy efficiency first“ do národní regulace“. 

Přihlášení