Mise:

Naším posláním je rozvíjet a podporovat výzkum a šíření nových poznatků mezi vědeckou a akademickou komunitu a spoluvytvářet podmínky pro přechod vysoké školy na výzkumnou univerzitu.

Vize:

Přispívat k posilování předního postavení Vysoké školy CEVRO Institut, z.ú. mezi soukromými vysokými školami České republiky. Podílet se na rozvoji schopností, dovedností a talentu studentů vysoké školy. Centrum bude rozvíjet vědecké, výzkumné a publikační aktivity na Vysoké škole CEVRO Institut, z.ú. a tím napomáhat k plnění standardů NAÚ pro zajištění výuky bakalářských a magisterských studijních programů.