Praha | Český Krumlov

Vysoká škola, kam se budete těšit!

CEVRO Institut se mění na Vysokou školu CEVRO

Vysoká škola CEVRO, to je nový název, který od akademického roku 2023/2024 začal používat CEVRO Institut, z.ú. Mění se logo i celá korporátní identita. Konzervativní hodnoty, na kterých škola staví svůj přístup ke vzdělávání, však zůstávají.

Vysoká škola CEVRO poskytuje prestižní vysokoškolské vzdělání v akreditovaných studijních programech v rámci principu celoživotního vzdělávání, a to nejen díky svým specializovaným studijním programům, ale i díky vynikajícímu obsazení řad vyučujících, mezi kterými jsou špičky z oblasti veřejné správy a exekutivy, ale i vysoce uznávaní akademici.

Od založení Vysoké školy CEVRO v roce 2006 úspěšně ukončilo některý z jejích studijních programů více než 2600 absolventů a absolventek. Vysoká škola CEVRO byla založena jako neziskový subjekt, nejprve jako obecně prospěšná společnost, po přijetí nového občanského zákoníku proběhla její transformace na zapsaný ústav; její nezisková a veřejně prospěšná podstata tak zůstala, zůstává a zůstane i nadále zachována.

Cílem vedení Vysoké školy CEVRO je vytvořit programově malou, avšak výběrovou vzdělávací instituci se silným vědecko-výzkumným potenciálem a intenzivní mezinárodní spoluprací v podobě společných studijních programů s univerzitami v zahraničí. Spolupráce umožní rozvoj již existujících bakalářských i magisterských studijních programů v oblasti politologie, mezinárodních vztahů, veřejného a soukromého práva, ekonomie a bezpečnosti a jejich rozšíření o nové, včetně doktorských studií. Výsledkem pak bude transformace Vysoké školy CEVRO na vysokou školu univerzitního typu – CEVRO University.

Sadu log naleznete ke stažení ZDE

Kontakt pro média: Radek Ježdík, radek.jezdik@vsci.cz, tel.: 731 450 909

doc. Ing. Marian Piecha, Ph.D.
H-index = 5; 12 publikací ve Web of Science, 64 citací na WoS
– Spolupráce na přípravě studijních programů bezpečnostního zaměření.
– Zapojení se do přednáškové činnosti u vybraných předmětů v oblasti krizového managementu a programů s bezpečnostním zaměřením.
– Podpora při zajištění reakreditace stávajících studijních programů z oblasti bezpečnosti a krizového řízení.
PUBLIKACE
 • Reforma Policie České republiky aneb pomáhat a chránit. Praha: CEVRO Institut, o.p.s., 2012. ISBN 978-80-8725-15-1.
CEBES V MÉDIÍCH

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

Ing. Lucie Kureková, Ph.D.
H-index = 7; 83 publikací ve Web of Science, 26 citací ve Scopus
doc. Ing. Klára Čermáková, Ph.D.
H-index = 9; 151 publikací ve Web of Science, 77 citací ve Scopus
doc. Ing. Eduard Hromada, Ph.D.
H-index = 9; 168 publikací ve Web of Science, 117 citací ve Scopus
doc. Ing. Božena Kadeřábková, CSc.
H-index = 9; 120 publikací ve Web of Science, 37 citací ve Scopus
Výuka:
 • Spolupráce na přípravě nových bakalářských a magisterských studijních programů ekonomického zaměření v souladu s rozvojem tržní ekonomiky a pracovního trhu.

 • Zapojení se do přednáškové činnosti u vybraných předmětů.

 • Centrum se zapojí do tvorby metodiky hodnocení kvality studijních programů.

 • Podpora při zajištění reakreditace stávajících studijních programů.

Mezinárodní spolupráce:
 • Podpora stávajících konferenčních činností vysoké školy.
 • Vyhledávání zahraničních spolupracovníků pro pořádání konferencí a předních světových profesorů pro zajištění přednáškové činnosti.
Workshopy a konference:
Výzkum:
 • Podávání a řešení projektů GAČR, TAČR aj.
 • Podpora zahraniční spolupráce ve výzkumu a posílení internacionalizace výzkumu.
 • Zvyšování motivace pracovníků Centra, vyučujících a nadaných studentů vysoké školy  k zapojení do vědecko-výzkumných a publikačních aktivit.
 • Rozvíjení spolupráce vysoké školy s novými partnery v oblasti výzkumu a vývoje.
 • TAČR – Théta,  TK 05010117,  Příprava nástrojů a modelů implementace principu „energy efficiency first“ do národní regulace, spoluřešitel,doba řešení od 1.11.2023 – 31.7.2024.
 • Podání projektu pro HK ČR : Analýza ekonomického významu sektoru českého obranného průmyslu pro ČR.
 • Podání projektu pro GA AA: Multidisciplinární přístup k problematice investování do bydlení.

Přihlášení