Úspěšní absolventi

Mgr. Luboš Šafránek

vedoucí oddělení Ministerstva vnitra ČR a absolvent bakalářského oboru Veřejné správa a magisterského oboru Bezpečnostní studia na CEVRO Institutu

CEVRO Institut? Pro mě osudová změna. Mám zodpovědnou práci, která dává smysl.

Pět otázek a odpovědí

Co Vás vedlo k rozhodnutí studovat právě VŠ CEVRO Institut?
Před studiem VŠ jsem absolvoval Liberálně Konzervativní Akademii, kdy jsem měl možnost poznat prostory školy a některé přednášející ještě jako nestudent. To mě uchvátilo natolik, že poté, co jsem se dozvěděl, že vzniká CEVRO Institut a stává se vysokou školou, neváhal jsem a do historicky prvního ročníku jsem se přihlásil. Vzali mě a já nikdy nelitoval.

Změnila Vám škola život?
Rozhodně. Setkal jsem se s mnoha zajímavými lidmi, nejen z řad vyučujících, ale zejména z řad studentů. Byli jsme skvělý tým. Již během studia jsem začal přemýšlet nad tím, že zcela změním profesi. Ke konci studia jsem opustil „teplé“ místo v soukromém sektoru a rozhodl jsem se zariskovat a vstoupil do státní správy. Tam jsem vnímal mnoho nedokonalostí, které bych jednou mohl změnit… Dalo by se říci, že studium mi přidalo na odvaze. Především jsem díky znalostem získal pocit, že jsem takové změny schopen. 

Jak jste se uplatnil v praxi a jaká je Vaše současná pracovní pozice?
Pracuji na ministerstvu vnitra v odboru azylové a migrační politiky. Každopádně práce, kterou dělám, mě baví, naplňuje a snad i prospívá okolí. Jde o službu lidem. Zde je to s tím zavděčením se vždy o něco komplikovanější. V každém případě s odvahou, férovostí a poctivostí mohu mít ze sebe dobrý pocit… a to je důležité, ne-li nejdůležitější. Chtěl bych dokázat, že konzervativní hodnoty se vždy vyplatí, a to i ve státní správě, která bohužel nemá dobrou pověst. Možná také proto, že se lidé řídí pořekadlem podle sebe, soudím tebe….

Co byste doporučil budoucím studentům?
Být skromný a odvážný. To není protimluv. Když vybíráme nové pracovníky/kolegy, setkáváme se často s absolventy, kterým chybí pokora. Chovají se někdy jako "vejtahové", kteří si po pár letech ve škole myslí, že umí a rozumí všemu…realita je pak pro ně takovým šokem, že velmi rychle končí… Pak jsou ti, kteří odvážní nejsou. Pokud projdou výběrem, často se jim stane, že z nich zůstanou šedé myši sedící v koutě. Ti také poměrně brzy končí, aniž by nám dali možnost objevit jejich přednosti. Být skromný ve svém hodnocení, umět být k sobě kritický, ale pak být odvážný v činech, které zaměstnavatele přesvědčí, že si správně vybral….to je mé doporučení. Pro studium to platí obdobně. Často k úspěchu postačí naslouchat druhým, nikoliv poslouchat jen sám sebe. Člověk pak snáze pozná okamžik, kdy má být odvážný. Osobnosti, které na CEVRU přednášejí, nás obohatili svými znalostmi, ale zejména zkušenostmi. V tom se tato škola velmi liší od některých jiných vysokých škol. Neučí zde jen akademici, ale zejména odborníci z praxe.

Život ale není pouze o studiu a práci. Jak nejraději trávíte volný čas?
Nejraději samozřejmě s rodinou. Máme 2,5 letého syna, který je nad všechny radosti! S ním se člověk ponoří do zcela jiného světa. Do světa znovuobjevování…tak nejraději trávím volný čas. Snažím se však také nikdy nevynechat naše pravidelná absolventská setkávání, většinou v restauračních zařízeních, kterých jsme v okolí Jungmannovy 17 měli možnost poznat spoustu... My jsme byli historicky první ročník, byli a jsme rodina CEVRO Institutu. Tuto rodinu a toto prvenství už nám nikdo nevezme a troufám si říci, že je také díky tomu naše studentské pouto nejpevnější… :-)