Úspěšní absolventi

Ing. Mgr. Eliška Fučíková

vedoucí právního úseku v českobudějovickém Biologickém centru AV ČR a absolventka CEVRO Institutu oboru Obchodně-právní vztahy

V Měšťanské besedě najdete pod jednou střechou kvalitní vzdělání a sociální kapitál.

Šest otázek a odpovědí

Jaká je Vaše současná pracovní pozice?
Pracuji jako vedoucí právního úseku v českobudějovickém Biologickém centru AV ČR, v. v. i., které je se svými šesti sty zaměstnanci největší mimopražskou institucí Akademie věd České republiky. Předtím jsem pracovala osm let v mezinárodní advokátní kanceláři.

Proč jste si vybrala zrovna VŠ CEVRO Institut?
Právo je specifický, vysoce odborný typ služby, což vyžaduje i fundované znalosti v daném oboru. Vzhledem k tomu, že se dlouhodobě pohybuji v tomto prostředí, rozhodla jsem se rozšířit své předchozí studium politologie a marketingové komunikace o další zajímavý obor, který se zaměřuje právě na tuto oblast. Studium na CEVRO Institutu jsem si vybrala kvůli praktickému oboru, prestiži školy a v neposlední řadě i kvůli dobré lokalitě.

Změnila škola Váš život, pokud ano, jak?
Určitě. Získala jsem cenné znalosti, větší konkurenční výhodu a nadstavbu pro kritické myšlení.

Co byste doporučila studentům, aby byli lépe připraveni na budoucí kariéru?
Člověk se během života neustále formuje a v ideálním případě i roste. Každý, kdo chce být úspěšný, na sobě musí neustále pracovat. Z mého pohledu doporučuji široký všeobecný přehled a specializaci alespoň na dva obory. Samozřejmostí by měla být perfektní znalost mateřského jazyka, angličtiny a dalšího cizího jazyka. Za podstatný atribut považuji také přiměřené sebevědomí a znalost pravidel společenského chování.

Život není pouze o studiu a práci. Jak nejraději trávíte volný čas? 
Víkendy trávím nejraději s přítelem a rodinou. Ráda se dívám na dobré thrillery – baví mě zkoumat psychologii jednotlivých postav.

Kdybyste měla říct pro Vás nejdůležitější důvody, proč studovat právě CEVRO Institut, které by to byly?
Kvalitní a praktické vzdělání a zajímaví lidé.