Úspěšní absolventi

Ing. Jan Svátek, MPA

ředitel Kompetenčního centra společnosti Pražské služby, a.s., absolvent programu Master of Public Administration

CEVRO Institut mi poskytl jistotu kvalitního vzdělání ve známém prostředí pod vedením renomovaných pedagogů

Osm otázek a odpovědí

Jaká je Vaše současná pracovní pozice?
Pracuji jako ředitel Kompetenčního centra společnosti Pražské služby, a.s. Mám na starosti hospodaření s know-how společnosti. Poskytujeme poradenství v odpadovém hospodářství a vyhledáváme v tomto oboru nové technologie aplikovatelné i u nás ve společnosti.

Proč jste si vybral zrovna VŠ CEVRO Institut?
Pro mne to byla logická volba. Již od roku 2000 jsem se účastnil aktivit CEVRO LKA (liberálně konzervativní akademie). Byl jsem například v Haus Rissen v Hamburku u docenta Robejška a na dalších seminářích, které LKA CEVRO pořádalo. Jakou jinou školu bych si vybral než tu, která na LKA navázala?  Šel jsem za jistotou kvalitního vzdělání, ve známém prostředí, pod vedením renomovaných pedagogů.

Změnila škola Váš život, pokud ano, jak?
Dostal jsem příležitost si ověřit, že vzdělávání se je celoživotní záležitost. Škola mne opět nabila aktivitou. Některé kontakty se spolužáky ze školy udržuji dodnes.  A získal jsem titul i za jméno :-).

Pomohl Vám diplom z CI při profesním uplatnění?
Ano, rozhodně. Při mé práci v oblasti městské infrastruktury a hlavně v „městské společnosti“ přicházím bezprostředně do styku s municipalitou ve všech jejích formách. Vzdělání v oblasti veřejné správy je obrovská kvalifikační přednost.

Co byste doporučil studentům, aby byli lépe připraveni na budoucí kariéru?
Snažit vzdělávat se neustále, ve všech oborech. Ve škole i svépomocí. Získávat praktické zkušenosti. Různé brigády, praxe a stáže jsou přínosné. Každá znalost a zkušenost se počítá a dříve nebo později je použitelná v praxi.

Život není pouze o studiu a práci. Jak nejraději trávíte volný čas?
S rodinou, kondičním sportem, využíváním IT v multimédiích a samozřejmě sebevzděláváním.

Co nám na sebe prásknete/pustíte:)?
Splnil jsem si sen, který jsem měl jako teenager a koupil jsem si bicí soupravu. Naučit se hrát je veliká výzva, snažím se cvičit co nejčastěji. Na druhou stranu, je to báječná relaxace. Můj starší syn mne přivedl na stará kolena ke sledování dobrého fotbalu. Jsem intenzivní fanoušek Chelsea FC.

Kdybyste měl říct jeden, pro Vás nejdůležitější důvod, proč studovat právě CEVRO Institut, který by to byl?
Kvalitní vzdělání a přátelská atmosféra.