Úspěšní absolventi

Ing. Mgr. Martin Kučera, MBA, MPA

ředitel Regionální agentury pro rozvoj střední Moravy, z.s.p.o., absolvent magisterského oboru Veřejná správa a postgraduálního oboru MPA - veřejná správa a lidské zdroje na CEVRO Institutu

Vystudovat CEVRO Institut znamená, získat lepší pozici na trhu práce.

Pět otázek a odpovědí

Jaká je Vaše současná pracovní pozice?
Ředitel Regionální agentury pro rozvoj střední Moravy, z.s.p.o.

Proč jste si vybral zrovna VŠ CEVRO Institut?
Obor „Právo a veřejná správa“ splňoval mé požadavky na doplnění vzdělání a rovněž pedagogický sbor byl na vysoké úrovni.

Změnila škola Váš život, pokud ano, jak?
Nepochybně rozšířila mé právní povědomí, ale o změně života se hovořit nedá.

Pomohl Vám diplom z CEVRO Institutu při profesním uplatnění?
Ne, pozici jsem měl již vybudovanou.

Co byste doporučil studentům, aby byli lépe připraveni na budoucí kariéru?
Vystudovat CEVRO Institut, což jim nepochybně pomůže k lepšímu uplatnění na trhu práce.