Úspěšní absolventi

Ing. Mgr. Karel Bendl, MBA, LL.M

starosta Benátek nad Jizerou, soukromý podnikatel a absolvent CEVRO Institutu

Hledal jsem kvalitu a očekával náročnost, a to jsem nalezl.

Osm otázek a odpovědí

Jaká je Vaše současná pracovní pozice?
Od letošních komunálních voleb jsem starostou Benátek nad Jizerou.

Proč jste si vybral zrovna VŠ CEVRO Institut?
Vzhledem k přijetí NOZ jsem hledal možnost studovat magisterský právní obor se zaměřením na soukromé právo, a to formou kombinovaného studia při zaměstnání. Hledal jsem také co nejkvalitnější pedagogy s praktickými zkušenostmi a osobní přístup ke studentům. Hledal jsem kvalitu a očekával jsem náročnost. To vše jsem nalezl.

Změnila škola Váš život, pokud ano, jak?
Po letech v praxi mi návrat do školy přinesl dávno zapomenuté pocity napětí, pocitu sounáležitosti se spolužáky, úcty k pedagogům, kteří dokonale zvládli svou práci. Znovu jsem objevil radost z poznávání něčeho nového. Zjistil jsem, že hodnoty a ideály, které šíří VŠ CEVRO Institut spolu se mnou sdílejí i ostatní studenti a pedagogové a zároveň jsem si uvědomil jejich důležitost. Bohužel jsem si začal více všímat, jak tyto hodnoty ve světě kolem mě zastává stále méně lidí.

Pomohl Vám diplom z CI při profesním uplatnění?
Vzhledem k hodnotám, které prostřednictvím svých pedagogů CI šíří a vhledem k osobnostem, které na CI vyučují je každý absolvent CI pro každého potenciálního zaměstnavatele dobře čitelný. Domnívám se, že je již všeobecně známo, že VŠ CEVRO Institut je velmi náročná škola zaměřená na praxi a proto má její diplom v určitých kruzích velkou váhu (především v soukromém sektoru).

Co byste doporučil studentům, aby byli lépe připraveni na budoucí kariéru?
Poradil bych jim, že ta nejsnadnější cesta nebývá ta nejlepší. Doporučil bych jim pečlivě zvažovat, jak co nejlépe využít svůj čas a energii. Že je nesmírně důležité s kým a od koho se člověk učí a že s učením je to jako s cestou…může být i cílem.

Život není pouze o studiu a práci. Jak nejraději trávíte volný čas?
Mám velkou rodinu se čtyřmi dětmi. Bydlíme v hájovně na samotě u lesa. Co je to „volný čas?“

Co nám na sebe prásknete/pustíte..:-)?
Jsem myslivec, ale zvěř nestřílím, jen pozoruji. Rád bych byl dobrým muzikantem…

Kdybyste měl říct jeden, pro Vás nejdůležitější důvod, proč studovat právě CEVRO Institut, který by to byl?
Hodnoty a ideály, které šíří mezi své studenty kvalitní a zkušení učitelé.