Úspěšní absolventi

Mgr. Ing. Vanda Gospodinová, LL.M.

koncipientka v advokátní kanceláři JUDr. Ivany Šlehoferové a absolventka LL.M. na CEVRO Institutu

"CEVRO Institut vyniká svým přátelským přístupem vůči studentům při zachování vysoké míry kvality vzdělávání."

Osm otázek a odpovědí

Jaká je Vaše současná pracovní pozice?
Jsem advokátním koncipientem v advokátní kanceláři mé maminky JUDr. Ivany Šlehoferové v Kralupech nad Vltavou.

Proč jste si vybral zrovna VŠ CEVRO Institut?
Mediaci se věnuji již od roku 2012, chtěla jsem ji však studovat více do hloubky, proto jsem hledala studijní program, který by se dané problematice věnoval. Vysokou školu CEVRO Institut mi doporučil kolega advokát. Program LL.M. mě také zaujal věhlasnými odbornými garanty a vůči studentům vstřícnou organizací studia. 

Změnila škola Váš život, pokud ano, jak?
Ano, změnila. Díky skvělým lektorům jsem pochopila jak teoretický smysl mediace, respektive smírčího řešení sporů jako takového, tak její praktické uplatnění, a to jak v profesním, tak osobním životě. Vždy je nejlepší se domluvit :).

Pomohl Vám diplom z CI při profesním uplatnění?
Ano, rozšířili jsme portfolio poskytovaných služeb v naší advokátní kanceláři o mediaci a jiné formy smírčího řešení sporů (smírčí advokacie, právní konciliace). 

Co byste doporučil studentům, aby byli lépe připraveni na budoucí kariéru?
Více se zajímat o praxi v průběhu teoretického studia a poté o teorii v průběhu výkonu praxe. Osobně považuji teorii a praxi za spojité nádoby, které je třeba mít v rovnováze. Teorie praxi ukazuje ideální řešení a praxe zase dává teorii zpětnou vazbu a posouvá ji dále. Dle mého názoru je třeba učit se po malých krůčcích a všechny teoretické poznatky si v praxi odzkoušet a potvrdit či vyvrátit. V programu LL.M. se takto postupuje, veškeré mediační techniky se po teoretickém nastudování ihned trénují v praxi. Student tak po ukončení studia nemá o daném oboru falešné iluze a zároveň má chuť se i nadále vzdělávat. 

Život není pouze o studiu a práci. Jak nejraději trávíte volný čas?
Jako dítě jsem závodně lyžovala a do nástupu na vysokou školu hrála basketbal. Nyní mám tříletou dceru, takže většinu volného času trávím s rodinou nebo s přáteli. Odpočívám při kávě s kamarádkami, kdy děti si vedle nás spokojeně hrají :).

Co nám na sebe prásknete/pustíte :-)?
Mám strach z pavouků, výšek a letadla. Na pavouky posílám manžela, z věží lezu po čtyřech a do letadla chodím jen posilněna menším či větším panáčkem kvalitního alkoholu :).

Kdybyste měl říct jeden, pro Vás nejdůležitější důvod, proč studovat právě CEVRO Institut, který by to byl?
CEVRO Institut, alespoň, jak mohu soudit z programu LL.M., vyniká svým přátelským přístupem vůči studentům, avšak při zachování vysoké míry kvality poskytnutého vzdělání.