Úspěšní absolventi

Mgr. Jan Tecl

starosta města Havlíčkův Brod, nově zvolený senátor (2018) a absolvent bakalářského i magisterského oboru Veřejná správa na CEVRO Institutu

CEVRO Institut nabízí především kvalitní tým pedagogů, díky studiu jsem získal ty správné vědomosti a skvělé přátele.

Osm otázek a odpovědí

Jaká je Vaše současná pracovní pozice?
Od roku 2010 jsem starostou města Havlíčkův Brod.

Proč jste si vybral zrovna VŠ CEVRO Institut?
V roce 2006 jsem byl zvolen do zastupitelstva města. Proto jsem se rozhodl doplnit si vzdělání v oblasti veřejné správy. CEVRO Institut byl pro mě vhodnou volbou.

Změnila škola Váš život, pokud ano, jak?
Ano. Věřím, že přehled, který jsem na škole získal, mi pomohl získat důvěru mezi zastupiteli při volbě starosty v roce 2010. Zároveň jsem ve škole nalezl skvělé přátele.

Pomohl Vám diplom z CI při profesním uplatnění?
V mém případě to byly vědomosti, které jsem ve škole získal.

Co byste doporučil studentům, aby byli lépe připraveni na budoucí kariéru?
Nejprve bych chtěl říct, že studenti udělají správné rozhodnutí, pokud si vyberou právě VŠ CEVRO Institut. Sám jsem se přesvědčil, že díky získaným vědomostem na této škole, jsem získal určitou konkurenční výhodu. To si člověk zpravidla uvědomí až s určitým časovým odstupem.

Život není pouze o studiu a práci. Jak nejraději trávíte volný čas?
Velmi rád cestuji a rád si sednu k šachovnici.

Co nám na sebe prásknete/pustíteJ?
V roce 2014 jsem z rukou prezidenta republiky převzal ocenění „Nejlepší starosta 2010-2014“ za Kraj Vysočina, kterou pořádal Svaz měst a obcí ČR. Studium na této škole mi bylo dobrým základem. Chci alespoň touto formou všem svým pedagogům poděkovat.

Kdybyste měl říct jeden, pro Vás nejdůležitější důvod, proč studovat právě CEVRO Institut, který by to byl?
Tím důvodem je určitě kvalitní tým pedagogů.