Mgr. Pavel Stružka

1. Jaká je Vaše současná pracovní pozice?
Jsem komisařem u Služby kriminální policie a vyšetřování Policie České republiky, kde pracuji jako vyšetřovatel.

2. Proč jste si vybral zrovna VŠ CEVRO Institut?
Studijní obor Bezpečnostní studia na CEVRO Institutu nejlépe splňoval má kritéria v rámci zvyšování profesní kvalifikace. Potřeboval jsem si rozšířit mé zkušenosti z praxe o další znalosti z oblasti bezpečnosti a mezinárodních vztahů.

3. Změnila škola Váš život, pokud ano, jak?
Zavzpomínal jsem na svá „mladá“ školní léta a byl součástí mladého a kreativního kolektivu. To mě velmi bavilo a inspirovalo. Překvapilo mne, jak se díky kvalitním vyučujícím posunulo mé vnímání politického vývoje v současném globalizovaném světě.

4. Pomohl Vám diplom z CI při profesním uplatnění?
V tuto chvíli, pár týdnů po absolvování školy, je ještě příliš brzo na hodnocení dalšího karierního přínosu.

5. Co byste doporučil studentům, aby byli lépe připraveni na budoucí kariéru?
Zdravé sebevědomí spojené se stanovením (a plněním) reálných cílů a nepodceňování teoretického základu pro budoucí praxi. Rovněž je zapotřebí udržovat odpočinkový režim, součástí kterého vzniká ne nepodstatný „networking“.

6. Život není pouze o studiu a práci. Jak nejraději trávíte volný čas? 
Mám rád cestování a adrenalinové sporty všeho druhu, a tak jsem se v průběhu studia postupně odměňoval za vynaložené úsilí například cestou do jižní Afriky nebo samostatným skokem s padákem.

7. Co nám na sebe prásknete/pustíte:)?
Při mém prvním samostatném seskoku se mi padák neotevřel......tento volný pád bych připodobnil přípravě na státní závěrečné zkoušky.

8. Kdybyste měl říct jeden, pro Vás nejdůležitější důvod, proč studovat právě CEVRO Institut, který by to byl?
Většina vyučujících jsou veřejně známými a respektovanými osobnostmi s dlouholetou praxí ve svém oboru. Právě díky tomu jsou schopni předat kvalitní a praktické osobní zkušenosti studentům.