Úspěšní absolventi

Mgr. Zuzana Komárková

soukromá podnikatelka v oblasti poradenství, projektová manažerka a absolventka oboru Politologie a mezinárodní vztahy na CEVRO Institutu

CEVRO Institut pro mě znamená příležitost potkat výjimečné osobnosti a získat skvělé zkušenosti.

Osm otázek a odpovědí

Jaká je Vaše současná pracovní pozice?
Přes dvanáct let se zabývám odborným poradenstvím v oblasti dotačního managementu. Po založení vlastní společnosti jsem rozšířila svojí klientelu mimo veřejný sektor také směrem ke vzdělávacím institucím a soukromým investorům. S podporou státních či evropských programů se nám podařilo zrealizovat mnoho zajímavých investiční akcí.Současně mě těší být součástí pracovního týmu naší školy, zajišťovat pro takovou instituci projektové řízení a spolupracovat zde na ostatních vzdělávacích i společenských akcích.

Proč jste si vybrala zrovna VŠ CEVRO Institut?
Práce v oblasti dotačního managementu je úzce spojená s veřejnou správou a také s politikou. Pro dosažení určité úrovně mých služeb považuji za velmi důležité disponovat určitým přehledem o aktuálním dění v naší i evropské politice, povědomím o mezinárodní situaci, případně znalostmi z historie nejen naší země. Dodnes jsou to pro mne pravidelná témata při konverzaci nejen se zástupci veřejných i soukromých institucí, ale také velké výzvy k neustálému prohlubování vlastních znalostí.

Změnila škola Váš život, pokud ano, jak?
Během studia na CEVRO Institutu se mi podařilo založit vlastní společnost a rozšířit své služby dotačního poradenství také na základě zkušeností nabytých v práci pro tuto školu. Věřím, že zkušenosti získané při studiu mohou všem studentům v praxi mnohokrát přispět i ve zcela odlišných profesních oborech. Rodinné a zároveň vysoce profesionální prostředí naší školy nabízí mnoho nadstandardních příležitostí k individuálnímu rozvoji například v oblasti sebeprezentace nebo společenské komunikace. Konkrétně pro moji práci byly tyto zkušenosti a získané kontakty velkým přínosem.

Pomohl Vám diplom z CI při profesním uplatnění?
Práce projektového manažera vyžaduje komunikaci s mnoha specialisty z různých oborů. Na vysoké škole CEVRO Institut byli profesionálové z praxe mnohdy našimi vyučujícími. Zde jsem dostala jedinečnou příležitost seznámit se s jejich profesními přístupy, pracovními zkušenostmi a navazovat osobní kontakty s mnoha uznávanými odborníky, politiky a zásadními osobnostmi akademického světa. Diplom z vysoké školy CEVRO Institut má pro mne zásadní hodnotu právě v tom, jaké konkrétní praktické příležitosti a zkušenosti mi již na cestě k němu škola dokázala nabídnout pro uplatnění v reálném životě.

Co byste doporučila studentům, aby byli lépe připraveni na budoucí kariéru?
Ráda bych doporučila studentům naší školy, aby v průběhu studia aktivně vyhledávali různé pracovní příležitosti a snažili se prohloubit své znalosti o praktické zkušenosti. Také zapojení do studentského života přináší kromě mnoha nových přátel i důležité kontakty a povědomí o mnoha aktivitách, jejichž znalost může být do budoucna jedině přínosem.

Život není pouze o studiu a práci. Jak nejraději trávíte volný čas?
Sportem, cestováním, pobytem v přírodě, časem s přáteli, dobrou (audio)knihou, hudbou či filmem... :-)

Co nám na sebe prásknete/pustíte :-)?
Mám ráda rychlá auta a pomalou hudbu. :-)

Kdybyste měla říct jeden, pro Vás nejdůležitější důvod, proč studovat právě CEVRO Institut, který by to byl?
CEVRO Institut je pro mne výjimečná a pokroková škola, kde máte příležitost potkat výjimečné osobnosti. Student je zde součástí velkého a rozmanitého společenství a může se zapojit do mnoha aktivit, které školu neustále rozvíjí, inovují a přizpůsobují novým trendům. To je pro mne důvodem, proč se pro tuto školu rozhodnout - nebýt anonymním studentem, ale využít příležitost pro získávání osobních zkušeností od těch nejlepších odborníků.