Úspěšní absolventi

Bc. Pavel Samčenko

Head of Custom Development/Product Manager, absolvent bakalářského oboru Ekonomie - Hospodářská politika a student magisterského mezinárodního programu oxfordského typu PPE - Philosophy, Politics, Economics

"na CEVRO Institutu mě chtějí opravdu něco naučit, z mé zkušenosti bohužel toto na českých VŠ běžné není"

Jaká je Vaše současná pracovní pozice?
Head of Custom Development/Product Manager

Proč jste si vybral zrovna VŠ CEVRO Institut? 
CEVRO jsem si vybral kvůli zajímavým a dobře zaměřeným oborům, které nemají základ pouze v teoretických disciplínách. Teorie je pro nás samozřejmě důležitá, nicméně většinou nemá žádný přesah do reálného života a problémů našeho světa. Je hezké znát ekonomickou teorii, ale málokdo vám ji ukáže v praxi, na CEVRO Institutu jsem toto dostal.

Změnila škola Váš život, pokud ano, jak?
CEVRO mi do života přineslo mnoho nových příležitostí, přátel a kontaktů, které denně využívám a posouvají mě dopředu. Vedle toho jsem dostal komplexní, nezaujatý pohled na můj obor. V ekonomii totiž nejde jen o fakta, ale také o to, v co věříte. Názory, které jsem dřív vůbec nechápal, jsou pro mě teď mnohem jasnější.

Pomohl Vám diplom z CI při profesním uplatnění?
Jistě, v mém současném zaměstnání CEVRO dobře znali. Sedli jsme si nejen profesně ale i názorově.

Co byste doporučil studentům, aby byli lépe připraveni na budoucí kariéru?
Důležité je, už od začátku hledat příležitosti, jak získané vědomosti uplatnit v praxi. Hledat si stáže, účastnit se konferencí, psát do deníků, časopisů a akademických médií. A pořád se ptát a diskutovat tak, aby člověk porozuměl všemu, v čem si není jistý. Na CEVRU náš zájem ocenil každý profesor.

Život není pouze o studiu a práci. Jak nejraději trávíte volný čas? 
Sportem, cestováním a s přáteli.

Co nám na sebe prásknete/pustíte:)?
Nemám rád přednášky v nejvyšším patře školy, ty schody jsou opravdu úmorné!

Kdybyste měl říct jeden, pro Vás nejdůležitější důvod, proč studovat právě CEVRO Institut, který by to byl?
Cítím se tu dobře a mám pocit, že mě tu chtějí opravdu něco naučit. Z mé zkušenosti bohužel toto na českých VŠ běžné není.