Úspěšní absolventi

PhDr. Mgr. Ladislav Vovesný

tajemník Centra bezpečnostních studií VŠ CEVRO Institut, poslanecký asistent, konzultant v bezpečnostní oblasti, absolvent magisterských oborů Veřejná správa a Bezpečnostní studia

v CEVRO Institutu jsem našel profesionální, fundovaný a zároveň individuální přístup expertů z oboru

Osm otázek a odpovědí

Jaká je Vaše současná pracovní pozice?
Jsem tajemníkem Centra bezpečnostních studií vysoké školy CEVRO Institut, asistentem v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR a konzultantem v bezpečnostní oblasti.

Proč jste si vybral zrovna VŠ CEVRO Institut?
Jednoznačně na základě složení přednášejících a nabízených studijních oborů. Kvalitní akademici a zároveň experti z praxe ve mně vyvolali zájem, studovat právě tady.

Změnila škola Váš život, pokud ano, jak?
Studium na CEVRO Institutu a setkávání se s významnými osobnostmi z oboru jsou velkým přínosem pro každého. Mně navíc do života přinesly patřičný rozhled, kritické myšlení a možnost vidět věci v souvislostech. 

Pomohl Vám diplom z CI při profesním uplatnění?
Setkávat se osobně s lidmi, kteří toho ve svém profesním životě tolik dokázali, mi ukázalo cestu, jak je možné svých cílů dosáhnout a nutno přiznat, že kdyby nebylo diplomu z CI, ke své dnešní pozici bych se nedostal. Znalosti, které jsem během studia získal, uplatňuji ve svém profesním životě prakticky každý den.

Co byste doporučil studentům, aby byli lépe připraveni na budoucí kariéru?
Být disciplinovaný, zodpovědný, poctivý ale zároveň i pokorný. Nebýt lhostejný a soustředěně naslouchat. V žádném případě nepodceňovat teorii, ale zároveň si uvědomit, že nic není neměnné dogma. Když přijde příležitost, využít ji a nebát se zeptat. Využít čas. Neustále na sobě pracovat a jít za svým cílem bez ohledu na své vlastní pohodlí. Sám asi nejvíce lituji, že jsem během studia nevyužil některé z nabízených zahraničních stáží, a tak bych doporučoval absolvovat stáže, které rozhodně pomohou při dalším rozvoji, ale i uplatnění na trhu práce.

Život není pouze o studiu a práci. Jak nejraději trávíte volný čas?
Mám rád filmy, hudbu a literaturu. Pokud mohu, utíkám před civilizací někam do klidné přírody.

Co nám na sebe prásknete/pustíte:)?
Nejsem dobrý rétor, talent na jazyky a často se ostýchám. Někdy mám problém se vyrovnat s faktem, že čím více toho vím, tím více si uvědomuji, jak moc toho ještě nevím, což mě ale nutí na sobě stále pracovat.

Kdybyste měl říct jeden, pro Vás nejdůležitější důvod, proč studovat právě CEVRO Institut, který by to byl?
Důvodů bych našel mnoho, ale pokud bych měl vyzdvihnout pouze jeden nad ostatní, byl by to velice profesionální, fundovaný a zároveň individuální přístup odborníků a kapacit z oboru.