Absolventský klub CEVRO Institutu uspořádal kurs rétoriky pod vedením Mileny Steinmasslové

Datum konání akce:

Vznikající Absolventský klub CEVRO Institutu (AKCE) uspořádal ve dnech 12. – 13. srpna 2010 svoji první akci.

Kurs rétoriky nazvaný Řeč jako otisk prstu byl primárně určen absolventům bakalářského a MPA studia z let 2009 a 2010. Vedla jej známá divadelní, filmová a televizní herečka a též lektorka rétoriky Milena Steinmasslová. Kurs proběhl 12. a 13. srpna 2010 v prostorách školy. Jeho absolventi získali certifikát o absolvování.

Tento kurs byl první aktivitou vznikajícího Absolventského klubu CEVRO Institutu (AKCE). Vysoká škola CEVRO Institut jej zakládá, neboť chce po vzoru mnohých renomovaných západních akademických institucí se svými absolventy udržovat a rozvíjet bohaté vztahy. Součástí aktivit AKCE bude nabídka nerůznějších projektů celoživotního vzdělávání a rozvíjení profesních a komunikačních dovedností, stejně jako např. nabídka stáží a pracovních příležitostí či pořádání společenských akcí. Všechny aktivity pak budou svými podněty spoluvytvářet sami absolventi školy.

 

Galerie