Aktuální změny v pracovním právu s přihlédnutím k zaměstnancům ve veřejném sektoru

Datum konání akce:

Dovolujeme si Vás pozvat na konferenci Aktuální změny v pracovním právu s přihlédnutím k zaměstnancům ve veřejném sektoru. Jedná se o IV. ročník konference věnované soukromému právu ve veřejné správě, pořádané vysokou školou CEVRO Institut v Českém Krumlově. Konference se uskuteční 6. června 2017 od 10:00 do 15:30 hod. v Hotelu Bellevue na adrese Latrán 77, Český Krumlov.

Program:

 • 9:30 – 10:00  Registrace
   
 • 10:00 – 10:15  ÚVODNÍ SLOVO a MODERACE
  JUDr. Tomáš Horáček, Ph.D. (ředitel CEVRO Institut, z.ú.)
   
 • 10:15 – 12:30  BLOK I.   
  doc. JUDr. Petr Hůrka, Ph.D. (náměstek ministryně práce a sociálních věcí pro legislativu) a diskuse
   
 • 12:30 – 14:00  Oběd 
   
 • 14:00 – 15:30  BLOK II.   
  Mgr. Zdeněk Schmied (legislativní odbor MPSV) a diskuse


Účastnický poplatek činí 990 Kč
(hradí se na CEVRO Institut, z.ú., Praha 1, Jungmannova 28/17, číslo účtu: 2261283001/5500, variabilní symbol: 060617, konstantní symbol: 0308)

REGISTRACE: prostřednictvím emailu michaela.janeckova@vsci.cz, do 31. 5. 2017.

Účastníci obdrží certifikát o absolvování.

Pozvánka a program ke stažení

Konference se koná za laskavé podpory Nadace Hannse Seidela

Galerie