Alena Macková vystoupila na konferenci k 25. výročí obnovení nezávislé advokacie

doc. JUDr. Alena Macková, Ph.D., vedoucí katedry soukromého práva, vystoupila na konferenci k 25. výročí obnovení nezávislé české advokacie. Reportáž z konference byla publikována v Bulletinu advokacie č. 10/2015, který si můžete stáhnout zde.

Příspěvek doc. Mackové nesl název Právní pomoc osobám v nevýhodě a advokátní mlčenlivost:


„Popsala v něm dva možné přístupy k poskytování právní pomoci osobám v nevýhodě (často mylně označované jako bezplatná právní pomoc). První řeší tento problém jako problém sociální, druhé řešení, Mackovou označované jako juristické, vidí tento problém jako problém zajištění přístupu k právu, práva na právní pomoc, které je garantováno Listinou základních práv a svobod. A takovou pomoc může podle ní poskytovat pouze advokacie. Právě toto řešení považuje Macková za správné a hlavně, jak konstatovala závěrem s odkazem na mnohaleté odkládání zákona o bezplatné právní pomoci v ČR, toto řešení nemusí být ani zákonné, stačí k němu rozpočtové opatření.“
 

Bulletin advokacie č. 10/2015