CEVRO COVID Aréna - jaro 2021

Datum konání akce:

Již proběhla poslední jarní CEVRO COVID Aréna. Stejně jako na podzim jsme pokračovali v jarní online výuce.

Jelikož jsme měli na podzim i na jaře velmi kladné ohlasy, budeme v tomto projektu nadále pokračovat.

Jarní CEVRO COVID Aréna:

Jednalo se o pravidelná týdenní online setkání nad zajímavými tématy, která jsou nám v  CEVRO Institutu blízká: bezpečnost, krizové řízení, politika, právní problematika, oblast veřejné správy. Přednášejícími byli vedoucí a členové našich kateder a garanti jednotlivých studijních programů.

Program s  jednotlivými tématy setkání: 

Termín Téma Řečník
25.2. 17:00 30 let od zániku OF - panelová diskuse se členy katedry politologie a mezinárodních vztahů. Hlavními hosty jsou historik Oldřich Tůma a bývalí poslanci Federálního shromáždění za OF doc. Martin Palouš a MUDr. Petr Čermák. Akce probíhá za laskavého přispění Nadace Hannse Seidela. Moderuje dr. P. Pšeja
4.3. 17:00 Svoboda slova a sociální sítě. Hosté: Dalibor VavruškaOtakar Foltýn, JUDr. Tomáš Sokol, dr. Miroslav Singer Moderuje Jiří Š. Cieslar
11.3. 17:00 Z technických důvodů přednáška odložena  
18.3. 17:00 "Vzpomínka na Trumanovu knihovnu" - historicko-popisná přednáška, jak vypadal akt podpisu Washingtonské smlouvy Genpor. J. Zůna
25.3. 17:00 Nasazení vojenského zdravotnictví k podpoře českého zdravotnictví v době krize koronaviru Brig.gen. MUDr. Z. Bubeník
26.3. 17:00 SPECIÁL - Lobbing a média prof. Karel B. Muller
1.4. 17:00 Katastr nemovitostí a nové činnosti katastrálních úřadů JUDr. D. Šustrová
9.4. 17:00 Jednostranný slib jako zavazovací právní důvod (se zvláštním zřetelem k judikatuře) dr. V. Pilík
15.4. 17:00 Česká televize a kontrola doc. E. Horzinková
22.4. 17:00 Zneužití práva na informace podle informačního zákona dr. P. Vetešník
29.4. 17:00 Mezinárodně právní aktuality z Izraele a Palestiny V. D´Evereux
6.5. 17:00 Volební pozorovatelství dr. P. Pšeja

Těšíme se na setkání s vámi!