CEVRO COVID Aréna

Datum konání akce:

Hygienická pravidla se i nadále zpřísňují a jejich uvolnění a možnost setkávání se ve větších skupinách je prozatím v nedohlednu. Akademický život ani přirozená lidská potřeba získávat nové informace, diskutovat a učit se od zkušenějších však neutichají.

Proto jsme se rozhodli spustit nový projekt, který jsme nazvali „CEVRO COVID Aréna“.  

Jde o pravidelná týdenní online setkání nad zajímavými tématy, která jsou nám v CEVRO Institutu blízká: bezpečnost, krizové řízení, politika, právní problematika, oblast veřejné správy. Přednášejícími jsou vedoucí a členové našich kateder a garanti jednotlivých studijních programů.  

Další ze série setkání proběhne ve čtvrtek 29. 10. 2020 v 17:00 hod. Tématem diskuse budou "Obchodní podmínky s judikaturou a příklady". Debatu bude moderovat vedoucí katedry soukromého práva vysoké školy CEVRO Institut JUDr. Václav Pilík, Ph.D. 

Chcete-li se setkání zúčastnit, stačí kliknout na tento odkaz.

Program s jednotlivými tématy setkání do konce roku 2020: 

Termín Téma Řečník
15. 10. 17:00 Analýza výsledků krajských voleb prof. Karel B. Müller, dr. Daniel Kunštát a dr. Ladislav Mrklas
22. 10. 17:00

Policie v roli garanta veřejného pořádku 

doc. Martin Hrinko

29. 10. 17:00 Obchodní podmínky s judikaturou a příklady  dr. Václav Pilík
3. 11. 17:00 Americké volby  prof. Karel B. Müller, dr. Daniel Kunštát a dr. Ladislav Mrklas
12. 11. 17:00 Optimalizace rozhodování státu v čase krize dr. Cyril Svoboda 
19. 11. 17:00 Analýza krizového řízení a reakce na krizi COVID-19 arm. gen. Ing. Jiří Šedivý
26. 11. 17:00 Práce s obchodní judikaturou  doc. Ivana Štenglová
3. 12. 17:00 V4 EU bojová skupina - zkušenosti a perspektiva rozvoje pohledem národního zájmu ČR Ing. Jaromír Zúna
10. 12. 17:00 Dopad pandemie COVID-19 na české politické prostředí  dr. Cyril Svoboda
17. 12. 17:00 Střet zájmů veřejných funkcionářů dr. Pavel Vetešník

 

Těšíme se na setkání s vámi – i když prozatím jen virtuální.