CEVRO COVID Aréna

Datum konání akce:

Možnost setkávání se ve větších skupinách je prozatím v nedohlednu. Akademický život ani přirozená lidská potřeba získávat nové informace, diskutovat a učit se od zkušenějších však neutichají.

Proto jsme se rozhodli spustit projekt, který jsme nazvali „CEVRO COVID Aréna“.  

Jde o pravidelná týdenní online setkání nad zajímavými tématy, která jsou nám v CEVRO Institutu blízká: bezpečnost, krizové řízení, politika, právní problematika, oblast veřejné správy. Přednášejícími jsou vedoucí a členové našich kateder a garanti jednotlivých studijních programů.  

Další ze série setkání proběhne ve čtvrtek 3. 12. 2020 od 17:00 hod., tentokrát na téma "V4 EU bojová skupina - zkušenosti a perspektiva rozvoje pohledem národního zájmu ČR". Setkání povede pedagog CEVRO Institutu ing. Jaromír Zůna.

Chcete-li se setkání zúčastnit, stačí kliknout na tento odkaz.

Program s jednotlivými tématy setkání do konce roku 2020: 

Termín Téma Řečník
15. 10. 17:00 Analýza výsledků krajských voleb prof. Karel B. Müller, dr. Daniel Kunštát a dr. Ladislav Mrklas
22. 10. 17:00

Policie v roli garanta veřejného pořádku 

doc. Martin Hrinko

29. 10. 17:00 Obchodní podmínky s judikaturou a příklady  dr. Václav Pilík
4. 11. 8:00 Americké prezidentské volby - výsledky prof. Karel B. Müller, dr. Daniel Kunštát a dr. Ladislav Mrklas
12. 11. 17:15 Optimalizace rozhodování státu v čase krize dr. Cyril Svoboda 
19. 11. 17:00 Analýza krizového řízení a reakce na krizi COVID-19 arm. gen. Ing. Jiří Šedivý
26. 11. 17:00 Práce s obchodní judikaturou  doc. Ivana Štenglová
3. 12. 17:00 V4 EU bojová skupina – zkušenosti a perspektiva rozvoje pohledem národního zájmu ČR Ing. Jaromír Zůna
10. 12. 17:00 Dopad pandemie COVID-19 na české politické prostředí  dr. Cyril Svoboda
17. 12. 17:00 Střet zájmů veřejných funkcionářů dr. Pavel Vetešník

 

Těšíme se na setkání s vámi – i když zatím stále jen virtuální.