CI Business Forum – Francesco Ricci Bitti: „Sport, Business a Vzdělání“

Datum konání akce:

Dne 6. listopadu 2014 se na půdě naší školy uskutečnila další veřejná přednáška z cyklu CEVRO Institut Business Forum, v rámci které vystoupil vzácný host – Francesco Ricci Bitti, Prezident The International Tennis Federation (ITF). Téma přednášky tentokrát  znělo „Sport, Business a Vzdělání“.

 

Z akce byl pořízen záznam, který odvysílala ČT Sport. Celý si jej můžete prohlédnout zde.

V rámci fóra byl rovněž představen nový prestižní postgraduální program MPA – Sportovní management.
 

Program

Slavnostní zahájení:

Josef Šíma
Rektor, CEVRO Institut

Přednášející:

Francesco Ricci Bitti
Prezident, The International Tennis Federation
Governance in Sport

Miroslav Černošek
Předseda představenstva, Česká sportovní a.s.
Sportovní marketing ve světě a v ČR

Programem provázel:

Ivan Langer
Předseda správní rady, CEVRO Institut

 

 

 

Galerie