Vojenská mobilita a připravenost infrastruktury: Hladký přesun nebo past?

Datum konání akce:

Centrum transatlantických vztahů vysoké školy CEVRO Institut (PCTR) uspořádalo v rámci Dnů NATO v Ostravě na veřejnou akci spojenou s prezentací publikace “Evropská bezpečnost, NATO a jeho východní hranice - minulost a současnost”, která vznikla ve spolupráci s New Direction, politickou nadací Aliance evropských konzervativců a reformistů. Akce se uskutečnila v pátek 20. září v 14:00 hodin v Clarion Congress Hotel Ostrava.

Debatu uvedl Alexandr Vondra, ředitel PCTR v CEVRO Institutu. V diskusi dále vystoupili autoři publikace Bohuslav Pernica, odborný asistent na Ústavu regionálních a bezpečnostních věd Fakulty ekonomicko-správní Univerzity Pardubice a František Šulc,politolog, konzultant v oblasti bezpečnosti a obrany. Do diskuse se dále zapojili Petr Pavel, generál Armády České republiky a Edvilas Raudonikis, velvyslanec Litevské republiky.

Budeme se na Vás těšit přístě!