Doc. Macková vystoupila na konferenci Aktuální problémy civilního procesu

Specialistka na civilní proces a vedoucí katedry soukromého práva vysoké školy CEVRO Institut doc. JUDr. Alena Macková, Ph.D., byla jedním z hlavních řečníků konference, která se konala na konci listopadu. Vystoupila zde s příspěvkem nazvaným Aktuální otázky rekodifikace civilního procesu. Tomuto tématu se doc. Macková dlouhodobě věnuje a pravidelně k němu publikuje v odborných časopisech. Konference se konala v rámci Pražského právnického podzimu. Více zde.