Doc. Martin Hrinko vydává novou knihu "Pořádková činnost policie"

Garant studijního programu Bezpečnostní politika a dlouholetý pedagog vysoké školy CEVRO Institut doc. Martin Hrinko je hlavním autorem nové publikace "Pořádková činnost policie", kterou právě v těchto dnech vydalo Nakladatelství Aleš Čeněk.

Kniha autorského kolektivu přináší ucelenou a přehlednou formou popis činností, základních úkolů a vybraných specifik každodenní práce příslušníků služby pořádkové policie. 

Více informací o knize najdete zde.

Galerie