Economics, Business, Politics - úplně nový anglickojazyčný Bc. program!

S velkou radostí oznamujeme, že vysoká škola CEVRO Institut právě akreditovala nový anglickojazyčný bakalářský studijní program. Economics, Business, Politics je unikátní program, zaměřený na fungování moderních tržních ekonomik a podnikání v globalizované ekonomice. Nový program nabízíme v prezenční formě výuky. 

Nový program nabízíme v Praze již od akademického roku 2020/21, tedy od října! 

Další informace o novém programu najdete zde.