Frank Machovec a Timothy Terrell: ECONOMICS AND THE MEDICAL REFORM

V pátek 22. ledna 2010 od 17 hodin pořádá vysoká škola CEVRO Institut přednášku dvou amerických profesorů ekonomie z Wofford College ve Spartanburgu v Jižní Karolíně. Přednáška Franka Machovce a Timothyho Terrella bude věnována ekonomickým souvislostem zdravotních reforem, jejichž prosazovatelem je současný americký prezident Barack Obama. Akce, kterou bude moderovat rektor vysoké školy CEVRO Institut prof. Josef Šíma, se koná na půdě školy, tj. v Měšťanské besedě, Jungmannova 17, Praha 1.

Touto přednáškou otevírá vysoká škola CEVRO Institut nový cyklus anglickojazyčných veřejných přednášek a diskusí s názvem CEVRO Institut Academic Forum. V jeho rámci budou v následujících měsících a letech vystupovat významní představitelé západního akademického světa z obou stran Atlantiku.

„Přednáška obou profesorů bude nepochybně ukázkou zdravě kritického myšlení, jež je vlastní americkým univerzitám, stejně jako jejich ideová a hodnotová profilace. Téma je navíc navýsost aktuální nejen v zemi, o níž přednáška bude pojednávat, ale i v České republice“, říká Josef Šíma, rektor vysoké školy CEVRO Institut.

Vysoká škola CEVRO Institut založená v roce 2006 se zaměřuje na výuku společenských věd. Poskytuje vzdělání v bakalářských a magisterských studijních programech (politologie a mezinárodních vztahy, resp. veřejná správa). Mezi jejími pedagogy je celá řada renomovaných odborníků z oblasti právních, společenských a správních věd i ekonomie. Více na webu: www.cevroinstitut.cz

Frank M. Machovec je řádným profesorem ekonomie na Wofford College. Je to autor známé práce Perfect Competition and the Trasformation of Economics (1995), která byla oceněna několika prestižními cenami a citována v řadě knih a článků.

Timothy T. Terrell působí taktéž na Ekonomické fakultě Wofford College.

Kontaktní osoba:
Ladislav Mrklas
email: ladislav.mrklas@vsci.cz
tel.: 224 506 725; mobil: 602 279 333

Tisková zpráva (.doc)