Inaugurace nového rektora

Ve středu 16. září proběhla inaugurace nového rektora vysoké školy CEVRO Institut prof. Josefa Šímy. Současně správní rada ústy svého předsedy Dr. Ivana Langera poděkovala dosavadnímu, historicky prvnímu, rektorovi prof. Miroslavu Novákovi.

Profesor Novák poděkoval všem spolupracovníkům a popřál novému rektorovi mnoho zdarů v jeho funkci. Současně prof. Novák přítomné ujistil, že vysokou školu v žádném případě neopouští, ba právě naopak, že oproštěn od administrativních povinností bude mít nyní více času na práci odbornou.

Nový rektor prof. Šíma poděkoval svému předchůdci a ocenil i to, jak velký kus cesty škola pod jeho vedením urazila. Současně prof. Šíma hovořil o tom, že škola, například i získáním akreditace magisterského studia, dorazila na rozcestí a nyní bude důležité, aby nově zvolený směr byl správný. Tedy aby se škola stala skutečně respektovanou vzdělávací institucií i na mezinárodním poli.


Galerie