International Seminar: Strengthening Czech – U.S. Strategic Relations: A Roadmap for the Future

Datum konání akce:

Ve čtvrtek 11. září se v sídle vysoké školy CEVRO Institut uskutečnil za účasti předních expertů mezinárodní seminář Strenghtening Czech – U.S. Strategic Relations: A Roadmap for Future. Akci organizovalo Centrum transatlantických vztahů vysoké školy CEVRO Institut (PCTR) ve spolupráci s Center for European Policy Analysis (CEPA). 

Klíčovými tématy semináře byly otázky spojené s hodnocením česko-americké spolupráce v oblasti bezpečnosti, českého členství v NATO a obchodními styky obou zemí. Debatovalo se rovněž o rozdílech českého a evropského přístupu k situaci na Ukrajině, směřování americké zahraniční politiky pod současnou administrativou prezidenta Obamy a české zahraničně-politické a bezpečnostní strategii.

Blíže o diskutovaných tématech pojednávají policy-papers amerických hostů konference Bruce P. Jacksona (PTD), Johna K. Glenna (USGLC), Wesse Mitchella (spoluautorka Leah Scheunemann, CEPA) a Camerona Muntera (Pomona College, California).

V jednotlivých panelech promluvili také Hynek Kmoníček (ředitel zahraničního odboru kanceláře Prezidenta ČR), Jiří Schneider (PSSI), Vladimír Dlouhý (Česká obchodní komora), Peter Stračár (GE), Weston Stacey (AmCHam), Daniel Koštoval (MO ČR), gen. Petr Pavel (AČR), Pavel Bartuška (MZV ČR) a Tomáš Pojar (CEVRO Institut). Akci moderoval ředitel PCTR Alexandr Vondra spolu s Janem Jirešem (MO ČR), Břetislavem Dančákem (FSS MU) a Wessem Mitchellem (CEPA).

V publiku zasedli zástupci zahraničních ambasád v ČR, výzkumných institucí a nevládních organizací, médií i soukromých společností.

Seminář se uskutečnil v rámci projektu Linka Praha - Washington: Jak upevnit transatlantickou vazbu mezi Českou republikou a Spojenými státy americkými v post-radarové éře? Projekt je podpořen z prostředků Ministerstva zahraničních věcí ČR v rámci projektů veřejné diplomacie v oblasti informovanosti o NATO a bezpečnostní politice ČR.

 

 

 

Mediálními partnery akce byli oficiální portál informačního centra o NATO - natoaktual.cz a Občanský institut.

 
Pozvánku na akci naleznete zde.
 
Program semináře je k dispozici ke stažení zde.
 
Fotogalerii nalezente na naši FB stránce.