Jaroslava Kypetová pro časopis Obec a finance: Správa daně z nemovitostí

Ekonomka, členka katedry ekonomie a managementu vysoké školy CEVRO Institut napsala text pro odborný časopis. Text je věnován informacím obcí o platební kázni plátců daně z nemovitostí.

Autorka se v textu zmiňuje o semináři o budoucnosti daně z nemovitostí, který v únoru letošního roku uspořádal CEVRO Institut ve spolupráci se Svazem měst a obcí ČR a za vydatného autorčina přispění.