Jiří Šedivý k pádu letadla na DV TV

Gen. Jiří Šedivý, bývalý načelní Generálního štábu AČR a pedagog na CEVRO Institutu vystoupil 21. července 2014 v DV TV v pořadu Martina Veselovského na Aktualne.cz. Rozhovor nese název „Šedivý k pádu letadla: Viník se najde, meze jsou překročeny“ a zhlédnout jej můžete zde.

 

Ing. Jiří Šedivý (arm. gen. v zál.)
bývalý náčelník Generálního štábu Armády ČR. V současnosti se zabývá poradenstvím v oblasti bezpečnosti a lektorskou činností se zaměřením zejména na bezpečnost, reformu ozbrojených sil ČR, a energetickou bezpečnost. Je zakládajícím členem České Euro-Atlantické Rady. Na vysoké školy CEVRO Institut působí jako pedagog a odborný garant postgraduálního studijního programu MPA – Bezpečnostní a krizový management.