Jmenován nový rektor a prorektor vysoké školy CEVRO Institut

Správní rada vysoké školy CEVRO Institut na svém zasedání 1. září jmenovala nového rektora vysoké školy. Stal se jím profesor Josef Šíma.


Správní rada zároveň poděkovala profesoru Miroslavu Novákovi za jeho práci ve funkci rektora vysoké školy a za jeho přínos k rozvoji vysoké školy CEVRO Institut. Vyslovila přesvědčení, že profesor Miroslav Novák se bude i nadále věnovat rozvoji vysoké školy CEVRO Institut ve funkci garanta oboru Politologie a mezinárodní vztahy.
Správní rada zároveň jmenovala prorektorem pro studium na další funkční období JUDr. PhDr. Petra Koláře, Ph.D.
Správní rada dále zřídila funkci prorektora pro rozvoj a jmenovala jím Mgr. Ladislava Mrklase, Ph.D.
Funkční období nového rektora i prorektorů začíná dnem 1. září 2009.

Profesor Ing. Josef Šíma, Ph.D. vystudoval Vysokou školu ekonomickou v Praze, kde získal v roce 2001 titul Ph.D. V roce 2005 byl jmenován docentem a v roce 2008 profesorem ekonomie. Do září 2009 působil na pozici vedoucího Katedry institucionální ekonomie Vysoké školy ekonomické v Praze.
Je šéfredaktorem odborného časopisu New Perspectives on Political Economy a členem redakčních rad Journal of Libertarian Studies, Libertarian Papers a Procesos de Mercado, prezidentem Prague Conference on Political Economy a výzkumným spolupracovníkem Ludwig von Mises Institute, Auburn, USA.
Josef Šíma byl vedoucím kolektivu překladatelů dvou monumentálních děl politické ekonomie 20. století, Lidského jednání Ludwiga von Misese a Zásad ekonomie Murrayho Rothbarda. Celkově přeložil více než desítku knih. Je autorem řady článků v domácím a zahraničním odborném i populárním tisku, spoluautorem učebnic a autorem knih Trh v čase a prostoru (2000) a Ekonomie a právo: úvod do logiky společenského jednání (2004).
Josef Šíma přednášel na amerických i evropských vysokých školách, v České republice po dobu deseti let vyučoval ekonomické předměty na University of New York, Prague, kde v roce 2003 získal ocenění "Outstanding Faculty Award for Teaching Excellence".
Josef Šíma působí též jako ředitel Liberálního institutu pro publikační činnost. Při vzniku vysoké školy CEVRO Institut se Josef Šíma podílel na utváření profilu ekonomických předmětů a od roku 2006 je členem její Katedry ekonomie a managementu.


JUDr. PhDr. Petr Kolář, Ph.D.
vystudoval politologii, práva a teologii na Univerzitě Karlově v Praze a na Katholische Universität Eichstätt. Je autorem řady publikací právního i politologického zaměření. Od roku 1996 působí jako odborný konzultant kanceláře Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Od roku 2006 je prorektorem vysoké školy CEVRO Institut.

Mgr. Ladislav Mrklas, Ph.D. vystudoval politologii na Univerzitě Karlově. Je autorem řady publikací o českém a československém parlamentarismu. Od roku 2002 působil jako ředitel CEVRO – Liberálně-konzervativní akademie. Od roku 2006 byl členem správní rady vysoké školy CEVRO Institut.